13 | 03 | 2020
A+
A-

11.03.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 11.03.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja p.i. A. Maderniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
I. Renkvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1.Dzīvojamās ēkas pārbūve un palīgēkas jaunbūve Rīgā, Baložu ielā 21 (60. grupa, 86. grunts).

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) izstrādāt apbūves analīzi, kas pamato apjoma iederību vidē – analizēt teritorijas savrupmāju apbūves raksturu un dzīvojamās apbūves raksturu, kā arī izstrādāt Kristapa ielas un Baložu ielas frontes notinumus; b) koriģēt ieceri atbilstoši veiktajai analīzei;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti;
  4. pēc atkārtotas izskatīšanas pozitīva lēmuma gadījumā saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes skaņojumu.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībā Rīgā, Veiksmes ielā b/n (120. grupa 1473. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Lēmums:

nodot detālplānojuma redakciju publiskai apspriešanai.

 

2. Detālplānojuma zemes vienībām Rīgā, Juglas krastmalā 13 (092. grupa, 2495. grunts), Juglas krastmalā 15 (092. grupa, 0496. grunts), Dzirnupes ielā 5 (092. grupa, 2180. grunts) un zemes vienībās bez adreses (092. grupa, 0509. un 0512. grunts) apstiprināšana.

Lēmums:

apstiprināt detālplānojumu.

 

IX Citi jautājumi

1. Savrupmājas jaunbūves mets Rīgā, Balasta dambī 20 (62. grupa, 76. grunts).

Lēmums:

konceptuāli atbalstīt metu ar nosacījumiem: a) ņemt vērā Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 597. punkta prasības; b) pamatot izvēlēto ēkas izvietojumu zemes gabalā; c) cokola un jumta risinājumu veidot atbilstoši apbūves analīzei; d) respektēt esošos kokus.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X