13 | 09 | 2019
A+
A-

11.09.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 11.09.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas p.i. I. Renkvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībai Dārzciema ielā 9 (71. grupa, 498. grunts) apstiprināšana.

Lēmums:

apstiprināt detālplānojumu.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Biroja ēkas jaunbūves ar komercplatībām pirmajos divos stāvos Marijas ielā 2 atklāta arhitektūras konkursa nolikuma saskaņošana.

Lēmums:

nolikums koriģējams un iesniedzams atkārtotai saskaņošanai: a) projekta izstrāde tiek veikta atbilstoši 1. vietu ieguvušajam meta risinājumam vai secīgā kārtībā prēmētajiem pretendentiem; b) iekļaut atrunu, ka būvapjoms izvietojams uz Marijas ielas sarkanās līnijas bez atkāpes būvlaides; c) iekļaut atrunu, ka jāņem vērā Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmums par koku ciršanu.

 

2. „GEMOSS” veikala studijas jaunbūves Brīvības ielā 111 slēgta arhitektūras konkursa nolikuma saskaņošana.

Lēmums:

atlikt lēmuma pieņemšanu.

 

IX Citi jautājumi

1. Tramvaju depo ražošanas ēku pārbūves būvprojekts Brīvības ielā 191 (56. grupa, 2094. grunts).

Lēmums:

  1. atbalstīt prezentēto ražošanas korpusu virsgaismu risinājumu ar nosacījumu: tālākā projektēšanā ritmizēt šauro logu izvietojumu jaunprojektējamā korpusa 2. stāvam;
  2. koriģēt būvatļauju, izslēdzot 8. sadaļas „Projektēšanas nosacījumi” 7. punkta „Papildu prasības būvprojekta detalizācijai” 22. apakšpunkta prasību – jaunajam būvapjomam un jumta izbūvēm neveidot vienlaidus stiklojuma joslu.

 

2. Ēkas pārbūves fasāžu risinājums Brīvības gatvē 214M (70. grupa, 2382. grunts).

Lēmums:

atbalstīt ēkas pārbūves fasāžu risinājuma variantu Nr. 2.

 

3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves mets Lauku ielā 14 (36. grupa, 99. grunts).

Lēmums:

ēkas augstumu samazināt uz 5 stāviem atbilstoši pilsētvides raksturam.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X