26 | 05 | 2021
A+
A-

12.05.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 12.05.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte E. Mendziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs

 

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

 

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47A (kad. Nr. 0100 122 2131)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus: a) artikulēt (izdalīt, akcentēt)  ēkas augšējo daļu; b) izskatīt iespēju pārskatīt teritorijas labiekārtojumu – mainot vietām stāvvietas un bērnu rotaļu laukumu.

 

  1. Moto tehnikas veikala jaunbūve Rīgā, Dārzciema ielā 56 (kad. Nr. 0100 071 0209)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus: a) neparedzēt priekšpagalmu ārtelpas uzglabāšanai; b) izanalizēt apkārtējo jumta ainava un veidot pilsētvidē iederīgu jumta risinājumu; c) akcentēt stūra risinājumu; d) neparedzēt nožogojumu; e) autonovietnes izvietot ēkas aizmugurē.

 

  1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve un pārbūve Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (kad. Nr. 0100 030 0039)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus: a) arhitektoniski risināt pāreju no vēsturiskā apjoma uz jauno, ievērot kores augstumu; b) pirms projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegt arhitektūras risinājumus izvērtēšanai Būvvaldei.

 

IX Citi jautājumi

 

  1. Jahtkluba un daudzfunkcionālā atpūtas kompleksa jaunbūves mets Rīgā, Eksporta ielā 1A (kad. Nr. 0100 010 0073)

Lēmums:

neatbalstīt metu, nepieciešami šādi uzlabojumi: a) “atdzīvināt” būvapjoma masu kārtojumu un fasāžu risinājumu pret Eksporta ielu; b) veidot atbilstošu jahtu ostas infrastruktūra atbilstoši šīs funkcijas tipoloģijai; c) atrisināt jautājumu par  normatīvā paredzētā autotransporta izvietojumu; d) norādīt ūdenslīmeņa atzīmes un paredzēt attiecīgus risinājumus vietās, kuras pārplūst; e) paredzēt apstādījumus atbilstoši detālplānojumā noteiktajam.

 

  1. 2. Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu risinājumi

Lēmums:

atbalstīt risinājumu; ieteikt: a) paredzēt risinājumus aizsargsietā ainavas vērošanai; b) pārskatīt risinājumus putnu aizbaidīšanai; c) vietās, kur nav aizsargsiets, pārskatīt margu risinājumu, lai tas neaizsedz horizontu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X