20 | 06 | 2019
A+
A-

12.06.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 12.06.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietnieces p.i. L. Sarma (K. Zīverte)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne
Apstādījumu inspekcijas vadītājas p.i. V. Freimanis

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte G. Logina

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola

Darba kārtība:

1 attīstības priekšlikums;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Hipokrāta ielā b/n (122. grupa, 2121. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Estera Hipokrata”
Projektētājs: SIA „Mark arhitekti”

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) saņemt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu; b) konkretizēt būvniecības ieceres kompozicionālo risinājumu; c) pievienot insolācijas aprēķinu; d) pievienot teritorijas labiekārtojuma risinājumu.
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

IX Citi jautājumi

1. Rīgas arhitektūras darbu skates saraksta izskatīšana.

Būvvaldes padomes locekļi tiek iepazīstināti ar arhitektūras darbu skates sarakstu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X