14 | 08 | 2020
A+
A-

12.08.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 12.08.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja p.i. L. Sarma (V. Belerte)

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieka p.i. A. Maderniece (K. Zīverte)
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte E. Mendziņa
Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Sociālās aprūpes centra un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Krāsotāju ielā 7 (kad. Nr. 0100 034 2010)

Lēmums:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 2. informēt pasūtītāju par publiskās apspriešanas procedūras piemērošanu;
 3. Pievienot kvartāla ārējā perimetrā esošās apbūves telpisko analīzi, kas varētu kalpot par pamatojumu ēkas augstuma izvēlei un atbilstībai RVC noteikumu 7.6.2., 7.6.3. apakšpunktā un RVC AZ TIAN punktā noteiktajam;
 4. atbilstoši RVC noteikumu 9.3. apakšpunktā noteiktajam saņemams NKMP slēdzienu par būvniecības ieceri;
 5. saņemt koku ciršanas atļauju;
 6. skatīt atkārtoti.

 

2. Ēkas pārbūve un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Āgenskalna ielā 1 (kad. Nr. 0100 060 0334)

Lēmums:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 2. lūgt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta skaidrojumu par konkrēto apbūves rādītāju pielietojamību;
 3. jaunbūves arhitektoniskais risinājums pārveidojams, mēroga un arhitektonisko formu izvēlē tam jāatbilst vides raksturam un atbilstoši RTIAN 398.4. un 402.6. apakšpunktā noteiktajam organiski jāiekļaujas apkārtējā apbūvē;
 4. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

3. Biroju ēkas jaunbūve ar komercplatībām “The Pine” Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (kad. Nr.0100 024 0405)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, t.sk., nosacījumu: aizstāt ciršanai paredzēto ozolu, kompensējot ar jaunu parastā ozola dižstādu (parametriem -stumbra apkārtmērs~1.20 m, koka augstums~12 m, vainaga platums~8 m) publiski pieejamā zonā atbilstoši 07.05.2020. SIA ,,LABIE KOKI eksperti”’ slēdzienam.

 

4. Dzīvojamās ēkas pārbūve Rīgā, Slokas ielā 15 (kad. Nr. 0100 060 117 001)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībām Rīgā, Mūkusalas ielā 15 (kad. Nr. 0100 050 0192), Mūkusalas ielā 15A (kad. Nr. 0100 050 0011), Mūkusalas ielā 23 (kad. Nr. 0100 050 0018), Mūkusalas ielā 25 (kad. Nr. 0100 050 0020), Mūkusalas ielā 25A (kad. Nr. 0100 050 0168), Mūkusalas ielā 29 (kad. Nr. 0100 050 0139), Mūkusalas ielā 31 (kad. Nr. 0100 050 0022), Mūkusalas ielā 42 (kad. Nr. 0100 050 0174), Mūkusalas ielā 43 (kad. Nr. 0100 050 0028) un bez adreses (kad. Nr. 0100 050 2054, kad. Nr. 0100 050 2038, kad. Nr. 0100 050 0149, kad. Nr. 0100 050 0191., kad. Nr. 0100 050 2064., kad. Nr. 0100 050 2065, kad. Nr. 0100 050 2066, kad. Nr. 0100 050 2069), Dēļu ielā 4 (kad. Nr. 0100 050 0008), Dēļu ielā 6 (kad. Nr. 0100 050 0010), Dēļu ielā 7 (kad. Nr. 0100 050 0124) un Dēļu ielā 8 (kad. Nr. 0100 050 0007) apstiprināšana.

Lēmums:

 1. lūgt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu sniegt atzinumu par detālplānojuma administratīvā līguma nosacījumiem;
 2. pēc papildu informācijas saņemšanas skatīt atkārtoti.

 

IX Citi jautājumi

1. Izmaiņu koncepcija darījumu un dzīvojamajai ēkai Rīgā, Balasta dambī 3 (kad. Nr. 0100 062 0103)

Lēmums:

I. konceptuāli atbalstīt projektu tālākai attīstībai.
II. 1. lūgt būvniecības ierosinātāju saglabāt iepriekš saskaņoto jaunbūves apjomu kompozīciju un siluetu (sākotnējo arhitektūras telpisko kompozīciju);
2. apjomu kārtojumā (dalījumā) saglabāt sākotnējo risinājuma funkcionālo un vizuālo sasaisti ar ūdensmalu;
3. iekļaut arhitektūras materiālo un fasāžu risinājuma detalizāciju,
4. iekļaut vizualizācijas vides kontekstā.
III. Lūgt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes atzinumu (turpmāk – RVC SAP), pamatojoties uz Projekta sastāvā esošo 22.06.2004. RVC SAP XIX sēdes protokolu un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 11. panta 3. punktu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X