03 | 12 | 2019
A+
A-

13.11.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 13.11.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja palīdze J. Ieviņa

 

I Attīstības priekšlikumi

1. RTU MAŠĪNZINĪBU, TRANSPORTA UN AERONAUTIKAS FAKULTĀTES AERONAUTIKAS INSTITŪTA ANGĀRA jaunbūve Ķīpsalas ielā 8 (62. grupa, 206. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju izstrādāt ēkas arhitektoniskā risinājuma variantus atbilstošus Ķīpsalas apbūves raksturam un videi, lietošanas veida tipoloģijai;
 2. skatīt atkārtoti un lūgt ieceres izstrādātāja prezentēt ieceri;
 3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

2. Dzīvojamās ēkas jaunbūve Mazā Stērstu ielā 4 (52. grupa, 2029. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

3. Biroju un dzīvojamās ēkas jaunbūve K. Barona ielā 30A (30. grupa, 168. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu ņemt vērā esošo pieturvietu.

 

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Miera ielā 30 (23. grupa, 13. grunts).

Lēmums:

atteikt izdot būvatļauju, pamatojoties uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 14. pantu.

 

5. Dzīvojamās ēkas jumta stāva pārbūve A. Čaka ielā 22 (30. grupa, 117. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

6. Rīgas Centrāltirgus zivju paviljona pārbūve Centrāltirgus ielā 3 K-4 (4. grupa, 77. grunts).

Lēmums:

 1. virzīt jautājumu izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes lēmuma saņemšanas skatīt atkārtoti.

 

7. Daudzdzīvokļu ēku pārbūve un jaunbūve Zasulauka iela 6 (62. grupa, 17. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) papildināt apbūves analīzi; pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 398.1., 398.4. apakšpunktu, precizēt rādītājus, nepieciešamības gadījumā koriģējot jaunbūves apjomu; b) nepasliktināt esošos ugunsdrošības risinājumus; pamatojoties uz Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 2.18. apakšpunktu, 6. tabulu nodrošināt iespēju ievērot evakuācijas ceļa garumu jaunbūvē;
 2. pēc korekciju veikšanas, izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

8. Daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas jaunbūve Jūrmalas gatvē bez numura (82. grupa, 309. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju precizēt augstuma atzīmes, apbūves tehniskos rādītājus, ieceres nosaukumu, insolāciju, skaidrot ugunsdrošības prasību izpildi;
 2. saņemt no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta informāciju par konkrēto būvniecības ieceri kontekstā ar plānoto Anniņmuižas bulvāra satiksmes pārvadu;
 3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 4. pēc korekciju veikšanas un informācijas saņemšanas skatīt atkārtoti.

 

IX Citi jautājumi

1. Īslaicīga rakstura multimodālas ēkas mets Brīvības ielā 44 (21. grupa, 30. grunts).

Lēmums:

atbalstīt metu tālākai izstrādei ar šādiem nosacījumiem:

 • visas ēkas fasādes veidojamas līdzvērtīgas arhitektūras kvalitātē, neveidojot nevajadzīgas pretuguns mūra interpretācijas;
 • ēkai veidojamas ieejas arī no Dzirnavu ielas puses vai arī bez fasāžu būtiskām izmaiņām jāparedz iespējas tās izveidot nākotnē;
 • uz ekspluatējamā jumta jānorāda konkrētas vietas slēgtu apjomu vai segtu platību izvietošanai, kā arī jāparāda būvju apjomi un skats no blakus esošās viesnīcas augšējiem stāviem;
 • izstrādājams kvalitatīvs pagalma labiekārtojuma plānojums;
 • pārdomājama nepieciešamība veidot ieeju no ielu stūra, tā varētu kalpot kā apjomu šķērsojoša ieeja pagalmā;
 • norādīt reklāmas izvietošanas vietas.

 

2. GEMOSS veikala studijas arhitektūras konkursa nolikums Brīvības ielā 111 (23. grupa, 128. grunts).

Lēmums:

saskaņot konkursa nolikumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X