27 | 10 | 2020
A+
A-

14.10.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 14.10.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas galvenā projektu vadītāja teritorijas plānošanas jomā K. Jansone
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša-Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Ēkas pārbūve par biroju ēku ar komerctelpām 1. stāvā Rīgā, Raņķa dambī 14 (kad. Nr. 0100 061 0167)

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes skaņojumu; b) koriģēt dzegas augstumu pret pagalmu;
  2. pēc augstāk minētā izpildes izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu par autonovietnes neizvietošanu priekšpagalmā.

 

2. Dienesta viesnīcas jaunbūve Rīgā, Jelgavas ielā 14 (kad. Nr. 0100 050 0072)

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) koriģēt ēkas augstumu; b) pamatot ēkas akcentu un apjoma izvietojumu; c) saņemt koku ciršanas atļauju; d) precizēt ēkas kodu;
  2. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc augstāk minētā izpildes skatīt atkārtoti.

 

3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Duntes ielā 17B (kad. Nr. 0100 014 0076)

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) veikt izmaiņas ēkas būvapjomā, samazinot kopējo ēkas augstumu līdz 17.5 m; b) norādīt apbūves tehniskos rādītājus, ietverot norādīto perspektīvo apbūvi; c) iesniegt papildus vizualizācijas vides kontekstā no raksturīgajiem skatu punktiem (Bukultu iela, Duntes iela), ietverot esošo, apkārtējo apbūvi; d) mainīt būvprojekta vadītāju no speciālista ēku būvkonstrukciju projektēšanā uz sertificētu arhitektu;
  2. lūgt Rīgas domes Satiksmes departamentam skaidrojumu par piekļuves atļauju no Bukultu ielas (DS-20-192-nd; DS-20-193-nd);
  3. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  4. pēc augstāk minētā izpildes skatīt atkārtoti.

 

IX Citi jautājumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūvju Rīgā, Kokneses prospektā 2 (kad. Nr. 0100 084 0101) fasāžu detalizācija.

Lēmums:

atbalstīt piedāvāto fasāžu risinājumu ar nosacījumu pamatojot krāsu dalījumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X