20 | 11 | 2018
A+
A-

14.11.2018. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 14.11.2018., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu
nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītājas vietniece
K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša – Šaršūne
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
I. Purmale

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja palīdze Z. Ignāte

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I. Šablovska

Nepiedalās:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

   5 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
    1 cits jautājums.

I Attīstības priekšlikumi

1Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa jaunbūve Mežkalna ielā 4 (107. grupa, 388. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Mežkalna Invest”

Projektētājs: SIA „SARMA & NORDE Arhitekti”

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju iesniegt:
  1. pilsētvides ainavas analīzi, kas pamatotu būvapjomu kompozīcijas izvēli;
  2. vizualizācijas vides kontekstā no Ozolciema ielas un no iekškvartāla galvenajiem skatu virzieniem;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc papildus dokumentācijas iesniegšanas skatīt atkārtoti.

 

2. Īslaicīgas lietošanas ēkas novietošana Nēģu ielā b/n (4. grupa, 86. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Rīgas Centrāltirgus”

Projektētājs: SIA „Glass & Wood”

Lēmums:

 1. saņemt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes viedokli;
 2. pamatojoties uz APL 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. skatīt atkārtoti.

 

3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Ganību dambī 11 (12. grupa, 129. grunts).

Pasūtītājs: SIA Bonava Latvija”

Projektētājs: SIA Bonava Latvija”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

4. Viesnīcas jaunbūve Dzirnavu ielā 106 (31. grupa, 9. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Jumāras Īpašumi”

Projektētājs: AS „Palast Architekts”

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju:
 • iesniegt viesnīcas transporta organizācijas shēmu un fasāžu risinājuma vizuālus attēlus vides kontekstā;
 • prezentēt ieceri Būvvaldes padomes sēdē;
 1. pamatojoties uz APL 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

5. VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 34. korpusa pārbūve Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts).

Pasūtītājs: VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

Projekta izstrādātājs: SIA „DUAL ARHITEKTI”

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju prezentēt ieceri Būvvaldes padomes sēdē;
 2. pamatojoties uz APL 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

             II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1.Viesu nama (viesnīcas) jaunbūves Peitavas ielā 7 (3. grupa, 73. grunts) meta izskatīšana.

Pasūtītājs: SIA PEITAVAS 7”

Projektētājs: SIA OPEN arhitektūra un dizains”

Lēmums:

 1. ņemot vērā, ka virsgaisma ēkas jumtā nav uztverama no Sv. Pētera baznīcas torņa, atbalstīt meta risinājumu;
 2. informēt būvniecības ierosinātāju, ka viesnīcas funkcija atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 458.1. apakšpunktā noteiktajam īstenojama, veicot būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X