16 | 01 | 2020
A+
A-

15.01.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 15.01.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu

nodaļas vadītāja

 

L. Sarma

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas

vadītājas vietniece

G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs

 

V. Brūzis

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece

 

A. Maderniece

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece

 

K. Zīverte

Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja

I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes

Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja

 

 

I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

 1. Īslaicīgas lietošanas būves jaunbūve Kaļķu ielā 1A (7. grupa, 96. grunts).

Lēmums:

 • lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt risinājumu, pamatojoties uz Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 603.4.7. apakšpunktu;
 • pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 • skatīt atkārtoti.

 

 1. Daudzstāvu dzīvojamo ēku jaunbūve Torņakalna ielā 6 (54. grupa, 218. grunts).

Lēmums:

 • lūgt būvniecības ierosinātāju: a) pievienot apbūves tehnisko rādītāju un telpiski strukturālo analīzi, pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 398.4., 408.6. apakšpunktu; b) saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes skaņojumu;
 • pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 • skatīt atkārtoti.

 

 1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Dainas ielā b/n (33. grupa, 147. grunts).

Lēmums:

 • lūgt būvniecības ierosinātāju saņemt: a) Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par koku ciršanas pieļaujamību; b) Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes skaņojumu;
 • pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 • pēc pirmā punkta izpildes izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

 1. Dzīvojamās ēkas pārbūve Zemitāna laukumā 1 (115. grupa, 23. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu par trešā stāva fasādes daļas arhitektonisko risinājumu.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

 

 1. Detālplānojuma zemes vienībai Amoliņa ielā 10 (128. grupa 165. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Lēmums:

pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.2. apakšpunktu, nodot detālplānojuma redakciju precizēšanai.

 

IX Citi jautājumi

 

 1. Pagalma ēkas lit. 004 pārbūve (jaunu stāvu un lifta izbūve) mets Bruņinieku ielā 72 (029. grupa, 0033. grunts).

Lēmums:

1) atbalstīt meta risinājumu ar nosacījumu: neparedzēt VELUX vai t.ml. logus jumta plaknē, to vietā pielietojot ēkas arhitektūrai atbilstošas jumta logu izbūves;

2) informēt būvniecības ierosinātāju: a) saskaņā ar Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumu Nr. 127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 9.3. apakšpunktu iecere jāskaņo Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē un jāsaņem tās atļauja; b) būvprojektā minimālā sastāvā iekļaut vizualizācijas skatos arī no Avotu ielas (gadalaikā, kad koku lapotnes neaizsedz skatu uz pārbūvējamo iekškvartāla ēku).

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X