24 | 05 | 2019
A+
A-

15.05.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 15.05.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītājas palīdze J. Ieviņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte K. Tretjakova
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenais arhitekts J. Vizulis
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas nodaļas galvenā arhitekte I. Šavraka

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

7 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Restorānu jaunbūves ar īslaicīgas lietošanas būves statusu Hanzas ielā 16A (18. grupa, 129. grunts).

Pasūtītājs: SIA Pillar Development”
Projektētājs: SIA Diānas Zalānes projektu birojs”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu par apstādījumu veidošanu gar ielu.

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rūpniecības ielā 33 (11. grupa, 103. grunts).

Pasūtītājs: SIA „MERKS”
Projektētājs: SIA „RUUME arhitekti”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rūpniecības ielā 27 (11. grupa, 208. grunts).

Pasūtītājs: SIA „MERKS”
Projektētājs: SIA „RUUME arhitekti”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

4. Zobārstniecības privātprakses jaunbūve Slokas ielā b/n (64. grupa, 2099. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „BK ROYAL”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu par ieejas mezgla pilnveidošanu un stādījumu veidošanu.

 

5. Ēkas lit. 001 pārbūve, divu ēku jaunbūves un būvju lit. 002, 003, 004, 006, 007, 008, 013 nojaukšana Laboratorijas ielā 5 (35. grupa, 59. grunts).

Pasūtītājs: fiziskas personas
Projektētājs: SIA Arhitekta Ābola birojs”

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju iesniegt ielas abu pušu notinumu;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 27 (51. grupa, 22. grunts) un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve un esošās ēkas pārbūve Zaķusalas krastmalā 29 (51. grupa, 105. grunts).

Pasūtītājs: SIA Historical Museum”
Projektētājs: AS Palast Architekts”

Lēmums:

 1. Zaķusalas krastmala 29:
 • lūgt būvniecības ierosinātāju: a) saņemt blakus zemes gabala Zaķusalas krastmalā 35 īpašnieka saskaņojumu un, noslēdzot līgumu, dibināt gaismas un ceļa servitūtu; b) iesniegt ieceres vizuālās ietekmes analīzi, vizualizējot arhitektonisko risinājumu no raksturīgajiem skatu punktiem;
 • pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 1. Zaķusalas krastmala 27:
 • lūgt būvniecības ierosinātāju: a) saņemt blakus zemes gabala Zaķusalas krastmalā 35 īpašnieka saskaņojumu un, noslēdzot līgumu, dibināt ceļa servitūtu; b) iesniegt ieceres vizuālās ietekmes analīzi, vizualizējot arhitektonisko risinājumu no raksturīgajiem skatu punktiem;
 • pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

7. Noliktavas ēkas jaunbūve Šampētera ielā 2 (76. grupa, 184. grunts).

Pasūtītājs: SIA „NP BISINESS CENTRE”
Projektētājs: SIA „MARK ARHITEKTI”

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju norādīt noliktavas specifiku (uzskaitīt potenciālo uzglabājamo materiālu grozu), lai būvatļaujā varētu precīzi definēt projektēšanas nosacījumus;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc 1. punkta izpildes izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:
  1. saņemt Satiksmes ministrijas tehniskos noteikumus, jo darbība paredzēta RAIL BALTICA tiešā tuvumā, kā arī nepieciešams uzrādīt abu ieceru savietojamību;
  2. paredzēt norobežojošos stādījumus pret Šampētera ielu, sakārtot žoga arhitektūru pret Šampētera ielu;
  3. piebraukšanu objektam organizēt no Aizputes ielas.

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

 

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

1. Tirdzniecības un pakalpojumu ēkas jaunbūves Lielirbes ielā 29 (75. grupa, 703. grunts) mets.

Projektētājs: SIA ,,MARK arhitekti” un SIA ,,Vizuālās Modelēšanas Studija”

Lēmums:

atbalstīt divus variantus turpmākai attīstībai un būvprojekta minimāla sastāva izstrādei:

1) SIA ,,MARK arhitekti” galveno variantu (gaišas vertikālas lameles ar mainīgu ģeometriju un taisnstūra slēgtais apjoms 6. stāvā uz ēkas stūra), kur būtu jāattīsta formālo sestā stāvā slēgto apjomu uz ēkas stūra, neveidojot utilitāro nobeigumu ar tehniskām telpām, bet rast arhitektoniski izteiksmīgāko apjomu ēkas stūra nobeigumam;

2) SIA ,,Vizuālās Modelēšanas Studija” izstrādāto V1 variantu (spicais stiklotais apjoms uz ēkas stūra pret Lielirbes ielu un telpiskās neregulāras formas lameles pie fasādes), kur stiklotais spicais apjoms būtu jāattīsta, lai veidotos organisks pieslēgums otrai (autostāvvietas puses) fasādei un skatā no krustojuma, braucot no Jūrmalas puses, atvērtos pārliecinoša perspektīva, strādājot ar stiklotas daļas telpiskumu, nevis tikai ar atšķirīga materiāla plaknes efektu.

 

2. Biroja ēkas pārbūve F. Candera ielā 1 (76. grupa, 47. grunts).

Pasūtītājs: SIA Divi”
Projektētājs: fiziska persona

Lēmums:

neatbalstīt iesniegto variantu.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X