21 | 07 | 2020
A+
A-

15.07.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 15.07.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietnieces p.i. L. Sarma (G. Kalīte)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktora vietniece Z. Treimane
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša -Šaršūne

Protokolē:

Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja palīdze J. Ieviņa

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Ēkas pārbūve Rīgā, Brīvības ielā 111 (23. grupa, 128. grunts)

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu un pievienot kadastrālās uzmērīšanas lietu;
  2. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc minētā veikšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

2. Esoša tūrisma informācijas centra pārbūve Rīgā, Radio ielā 1 (5. grupa; 37. grunts)

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju ģenerālplānā uzskatāmi norādīt būves, kas tiek skaņotas šī procesa ietvaros;
  2. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc minētā veikšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu par jumta formu un vienotu arhitektūru ar pamatapjomu.

 

IX Citi jautājumi

1. Ēkas kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa pārvērtēšana Rīgā, Elizabetes ielā 2 (10. grupa, 42. grunts)

Lēmums:

  1. atlikt ēkas noteiktā kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa pārvērtēšanu līdz konkrētākai informācijai par koncertzāles izvietojumu šajā vietā un tās iespējamā arhitektoniskā risinājuma iederību pilsētvidē;
  2. papildus atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 11. panta 3. punktam jautājumu virzīt izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X