30 | 08 | 2018
A+
A-

15.08.2018. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 15.08.2018., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece L. Sarma (K. Zīverte)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs A. Maderniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja L. Staša – Šaršūne
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis

 

I Attīstības priekšlikumi

  1. Tirdzniecības centra jaunbūve Rīgā, Rusova ielā 1 (85. grupa, 2045. grunts).

Lēmums:

lūgt būvniecības ierosinātāju:

  • iesniegt ēkas novietni apkārtējās teritorijas kontekstā, integrējot un kontekstā ar atļauto un plānoto apbūvi;
  • iesniegt esošās un nākotnes gājēju un transporta plūsmas;
  • apsvērt apjomu pagriezt;
  • piedalīties Būvvaldes padomes sēdē.

 

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. Metu konkursa „TABFAB radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija” Rīgā, Miera ielā 58a (5. grupa, 14. grunts) nolikuma un programmas saskaņošana.

Lēmums:

saskaņot metu konkursa nolikumu un programmu ar šādiem nosacījumiem: 1) definēt ieceres pievienoto vērtību apkaimei; 2) saglabāt kultūras mantojumu, tostarp industriālo mantojumu (tā raksturu un atmosfēru); 3) paredzēt vērtēšanas 2. kārtu.

 

IX Citi jautājumi

  1. Tirdzniecības centra ,,SPICE“ gājēju promenādes ar tirdzniecības vietām jaunbūve Rīgā, Lielirbes ielā 29 (75. grupa, 2005. grunts).

Lēmums:

konceptuāli atbalstīt iesniegto priekšlikumu.

 

  1. Tirdzniecības centra jaunbūves Rīgā, Viestura prospektā 26 (68. grupa, 2023. grunts) fasāžu risinājumi.

Lēmums:

konceptuāli atbalstīt arhitektonisko risinājumu, uzsvērt uz nepieciešamību veidot apstādījumus pret dzīvojamo apbūvi.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X