22 | 01 | 2019
A+
A-

16.01.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 16.01.2019., 10:50

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu
nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītājas vietniece
K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte A. Kaķeševa

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
Inženierbūvju nodaļas vadītāja
I. Veļikanova

Darba kārtība:

1 attīstības priekšlikums;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

I Attīstības priekšlikumi

1. Dzīvojamās ēkas pārbūve Peitavas ielā 9/11 (3. grupa, 74. grunts).

Pasūtītājs: SIA „CITRA PEITAVAS”

Projektētājs: SIA „Veisbergs”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Augusta Deglava ielā 148 k-1 (121. grupa, 2833. grunts).

Pasūtītājs: SIA UNICO”

Projektētājs: SIA TECTUM”

Lēmums:

atbalstīt variantu „B” ar nosacījumiem: 1) pilnveidot fasādes kompozīciju,  balkonu dalījumu un norobežojošās konstrukcijas (margu un balkonu segtās daļas); 2) puķu kastu novietojumu un funkcionalitāti;  3) fasāžu materiālu un toni, kas izceļ individuālo identitāti un organiski iekļaujas pilsētvidē; 4) papildus izstrādāt balkonu aizstiklojuma risinājumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X