17 | 10 | 2019
A+
A-

16.10.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 16.10.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja p.i. A. Maderniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja palīdze Z. Ignāte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūves Skrīnes ielā 6 un 8 (99. grupa, 764. un 765. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Skrīnes ielā 10 (99. grupa, 766. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

IX Citi jautājumi

1. Divu tirdzniecības ēku jaunbūvju mets Valdeķu ielā b/n (79. grupa, 375. grunts).

Lēmums:

skatīt atkārtoti pēc Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma par koku ciršanu pieņemšanas, kā arī Rīgas domes lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma Teritorijas starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu detālplānojums” atcelšanu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X