18 | 02 | 2021
A+
A-

17.02.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 17.02.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja p.i.
G. Kalīte (L. Sarma)
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece
G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i.
M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Satiksmes infrastruktūras pārvaldes
Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i.
M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Ēku kompleksa nojaukšana Rīgā, Asotes ielā 2, Asotes ielā 2A un Rājumsila ielā 1 (kad. Nr. 0100 121 4197, Nr. 0100 121 4198, Nr. 0100 121 2769)

Lēmums:

pieļaujama ēku nojaukšana.

 

IX Citi jautājumi

1. Daudzstāvu dzīvojamās ēkas jaunbūves mets Rīgā, Sermuliņu ielā b/n (kad. Nr. 0100 012 2053)

 Lēmums:

  1. atbalstīt meta risinājumu ar nosacījumu, ka tiek saņemts lēmums par koku ciršanu, t.sk. par kokiem ielas sarkanajās līnijās, kā arī tālākā projektēšanas gaitā īpašu vērību pievērst bērnu rotaļu laukuma drošības nodrošināšanai;
  2. papildus informēt būvniecības ierosinātāju, ka tālākā procesa gaitā būvniecības iecere jāizvērtē Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē.

 

2. Izmaiņu koncepcija darījumu un dzīvojamajai ēkai Rīgā, Balasta dambī 3 (kad. Nr. 0100 062 103)

Lēmums:

atbalstīt izmaiņas tālākai attīstībai ar nosacījumu, ka ēkas augstums “C” daļā nedrīkst pārsniegt teritorijā maksimāli atļauto 10.5 m un būvprojektā saskaņotā 25 stāvu akcenta augstumu vai 87.5 m, kā arī neizvirzīties ārpus sava zemesgabala robežām un pamatprojektā saskaņotā un izbūvētā risinājuma.

 

3. Divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūves mets Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā 11 (kad. Nr. 0100 088 0012)

Lēmums:

atbalstīt meta risinājumu ar nosacījumu, ka tiek saņemts lēmums par  koku ciršanu, kā arī tiek veikta Čiekurkalna 5. šķērslīnijas ielas telpu veidojošās apbūves analīze un tā pamato izvēlēto risinājumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X