21 | 02 | 2020
A+
A-

19.02.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 19.02.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas vietniece I. Renkvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Biroja ēkas jaunbūve Rīgā, Artilērijas ielā 23 (33. grupa, 21. grunts).

Lēmums:

atteikt izdot būvatļauju, pamatojoties uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 14. pantu.

 

2. Trīs dzīvokļu izbūve esošo bēniņu telpās Rīgā, Hanzas ielā 4 (19. grupa, 123. grunts).

Lēmums:

atteikt izdot būvatļauju, pamatojoties uz Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 271.1. apakšpunktam.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Biroju ēkas jaunbūves konkursa darbi Rīgā, Marijas ielā 2 (4. grupa, 2. grunts).

Būvvaldes padomes locekļi tiek iepazīstināti ar konkursa darbiem.

 

IX Citi jautājumi

1. Izmaiņas meta stadijā objektam „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas” Rīgā, Kuldīgas ielā 45B (64. grupa, 2047. grunts).

Lēmums:

atbalstīt variantu „B”.

 

2. Fasādes pārbūves mets ēkai Rīgā, Kalnciema iela 2B (61. grupa, 154. grunts).

Lēmums:

  1. tālākā objekta attīstībā saglabāt šobrīd dabā esošo apjomu;
  2. izstrādāt papildus arhitektoniskos variantus;
  3. virzīt ieceri Rīgas pilsētas arhitekta birojam atzinuma saņemšanai un plašākai diskusijai, pieaicinot apkaimes pārstāvjus.

 

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rīgā, Maskavas ielā 385 (78. grupa, 2050. grunts) fasādes vienkāršotā atjaunošana.

Lēmums:

virzīt ieceri Rīgas pilsētas arhitekta birojam atzinuma saņemšanai un plašākai diskusijai, pieaicinot būvniecības ieceres izstrādātāju, ierosinātāju un nozares speciālistus.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X