31 | 05 | 2021
A+
A-

19.05.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 19.05.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece
G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
 A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktora vietniece Z. Treimane
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja vietniece I. Renkvica
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

I Attīstības priekšlikumi

 

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Detlava Brantkalna 1A (kad. Nr. 0100 071 2618)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu, ka transportlīdzekļu novietnē organizē sadalošās joslas un norobežojošos stādījumus (Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 172.1. un 172.2. apakšpunkts)

 

VI Detālplānojumu izstrāde

  1. Detālplānojuma apstiprināšana zemes vienībai Rīgā, Brīvības gatvē 201k – 16 (kad. Nr. 0100 086 0310)

Lēmums:

  1. papildināt detālplānojuma projektu: a) ar informāciju par sasaisti ar G. Zemgala gatvi 73; b) grafiski atspoguļot publisko un privāto ārtelpu;
  2. aicināt pasūtītāju vēlreiz pārskatīt saglabājamos apjomus.

 

  1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Rīgā, Traleru ielā (kad. Nr. 0100 120 1277)

Lēmums:

uzsākt detālplānojuma izstrādi.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

 

  1. Slēgts konkurss daudzstāvu dzīvojamo ēku apbūvei Rīgā, Zaķusalas krastmalā b/n (kad. Nr. 0100 051 0161)

Būvvaldes padomes locekļi tiek iepazīstināti ar konkursa darbiem.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X