10 | 10 | 2018
A+
A-

19.09.2018. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 19.09.2018., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu

nodaļas vadītāja

L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas

vadītājas vietniece

K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs

V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece

 

A. Maderniece

Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja

I. Purmale

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes

Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja

I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā eksperte K. Tretjakova
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte A. Pumpure
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenais  arhitekts M. Miķelsons

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

4 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
 1 cits jautājums.

I Attīstības priekšlikumi

1. Īslaicīgas lietošanas mazēku – moduļu jauna būvniecība Krišjāņa Barona ielā 74 (33. grupa, 66. grunts).
Pasūtītājs: SIA „ZELTA JUMTS”
Projektētājs: SIA „Metric architecture”, būvprojekta vadītājs arhitekts Vadims Gordijenko
Lēmums:
izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

2. Divu daudzdzīvokļu māju jaunbūve Cieceres ielā 4 (56. grupa, 2094. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Cieceres Invest”
Projektētājs: SIA „TECTUM”
Lēmums:
uzaicināt būvniecības ierosinātāju un ieceres izstrādātāju prezentēt priekšlikumu Būvvaldes padomes sēdē.

3. Divu daudzdzīvokļu māju jaunbūve Cieceres ielā 4 (56. grupa, 2094. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Cieceres Invest”
Projektētājs: SIA „TECTUM”
Lēmums:
izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

4. Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve Čiekurkalna 1. līnijā 14A (87. grupa, 84. grunts).
Pasūtītājs: SIA ,,Čiekurkalns 14A”
Projektētājs: SIA ,,Teeja
Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ieceri atbilstoši iedibinātajiem apbūves rādītājiem, nepārsniedzot maksimāli iedibināto intensitātes rādītāju un nepazeminot iedibināto minimālo brīvās teritorijas rādītāju;
  2. pēc labojumu veikšanas skatīt atkārtoti.

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1.Dzīvojamās ēkas pārbūves mets Baložu ielā 22 (060. grupa, 2073. grunts).
Pasūtītājs: Fiziska persona
Lēmums:
neatbalstīt iesniegto risinājumu un lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt to atbilstoši 21.02.2018. Būvvaldes padomes lēmumam un būvatļaujas nosacījumiem:

  1. jauno piebūvi veidot ar pāreju, nesapludinot esošo apjomu kopā ar jaunbūvējamo piebūvi, līdz ar ko būtu uzskatāmāk veidots un pretstatīts esošais un jaunbūvējamais;
  2. saglabājams koka ēkas arhitektoniskais risinājums, neiejaucoties tās apjomā ar jaunu – agresīvu koka arhitektūrai neraksturīgu jumta izbūves formu, tai skaitā materiāla izvēlē.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X