21 | 12 | 2018
A+
A-

19.12.2018. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 19.12.2018., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu
nodaļas vadītājas p.i.
(K. Zīverte) L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītājas vietniece
 K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte A. Pumpure

Nepiedalās: 

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

2 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Vēja ielā 2 (53. grupa, 5. grunts)

Pasūtītājs: SIA „Vēja Rezidences”

Projektētājs: SIA „DUAL Arhitekti”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus par fasādes risinājumu un telpu plānojumu.

 

2. Kioska pārbūve Kronvalda parkā, Kalpaka bulvārī 12A (10. grupa, 120. grunts)

Pasūtītājs: SIA „NOMEDA”

Projektētājs: SIA „ARHSTADIJA

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģē ieceri, neparedzot sānu apjomus, un saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinumu;
  2. noteikt ēkas kultūrvēsturiskās vērtības līmeni;
  3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  4. skatīt atkārtoti.

 II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII  Konkursu nolikumi unkonkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Rīgas starptautiskās autoostas attīstības koncepcijas apstiprināšana Prāgas ielā 1

Pasūtītājs: AS Rīgas starptautiskā autoosta”

Projektētājs: arhitekts Pēteris Bajārs

Lēmums:

konceptuāli atbalstīt iesniegto koncepciju.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X