23 | 12 | 2019
A+
A-

19.12.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 19.12.2019., 11:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas vietniece I. Renkvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Biroju ēku kompleksa jaunbūve Skanstes iela 5, Hanzas iela 10, Hanzas iela 10 k-1, Hanzas iela 10 k-2, Hanzas iela 12 un Hanzas iela 14.

Lēmums:

virzīt ieceri izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē un paust Būvvaldes viedokli, ka precizējama apbūves arhitektoniski telpiskā risinājuma atbilstība koncepcijas „atvērumi ielas telpā” uzstādījumiem: nepieciešams arhitektoniski atšķirīgs humanizēto līmeņu risinājums ar vienotu „podestu” un izteikti uzsvērts būvapjomu savstarpējais dalījums; kā arī izvērtējama krustojuma telpā esošā būvapjoma akcenta nepieciešamība un arhitektoniski telpiskā risinājuma piederība tikai projektējamai apbūves teritorijai.

 

2. Alberta laukuma labiekārtošana Kalēju iela b/n (3. grupa, 91. grunts) un Vecpilsētas iela b/n (3. grupa, 2046. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus par elementu vienotību un pirmās kārtas risinājuma pašpietiekamību.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

1. Izmaiņas būvatļaujā objektam „Rīgas Stradiņa universitātes daudzfunkcionālā mācību ēka” Konsula ielā 21 (64. grupa, 62. grunts).

Lēmums:

koriģēt 11.12.2019. Būvvaldes padomes lēmumu un izteikt šādā redakcijā:

  • koriģēt 07.09.2019. būvatļauju Nr. BV-18-767-abv/K;
  • atbalstīt būvapjoma samazināšanu, neparedzot jaunbūvē sporta funkcijas telpas;
  • izvirzīt 09.2019. būvatļaujā Nr. BV-18-767-abv/K papildus nosacījumus:

– samazināt braucamo ceļu un laukumu īpatsvaru, neparedzot zemesgabalā divus, t.s. ,,tranzīta ceļus”, vienlaikus izskatot iespēju zemesgabala rietumu pusē samazināt ceļu no Konsula ielas līdz autostāvvietām cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem un operatīvajam transportam (neveidot to, kā tranzīta ceļu);

– risināt virszemes autostāvvietas gar zemesgabala austrumu robežu, līdz ar to, attālinot zemesgabalā paredzētas transporta plūsmas no teritorijā paredzētās rekreācijas zonas, t.sk. studentu atpūtas terases, un neizvirzot priekšplānā pret Jūrmalas gatvi;

– koriģēt iebrauktuvi pazemes autostāvvietā, neveidojot to tiešā rekreācijas zonas tuvumā;

– precizēt vertikālo plānojumu, ņemot vērā RTIAN 14.6. apakšpunktu un Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 ,,Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 195. punktu.

 

VI  Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībām Mūkusalas ielā 15 (50. grupa, 192. grunts), Mūkusalas ielā 15A (50. grupa, 11. grunts), Mūkusalas ielā 23 (50. grupa, 18. grunts), Mūkusalas ielā 25 (50. grupa, 20. grunts), Mūkusalas ielā 25A (50. grupa, 168. grunts), Mūkusalas ielā 29 (50. grupa, 139. grunts), Mūkusalas ielā 31 (50. grupa, 22. grunts), Mūkusalas ielā 42 (50. grupa, 174. grunts), Mūkusalas ielā 43 (50. grupa, 28. grunts) un bez adreses (50. grupa, 2054., 2038., 149., 191., 2064., 2065., 2066. un 2069. grunts), Dēļu ielā 4 (50. grupa 8. grunts), Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts), Dēļu ielā 7 (50. grupa, 124. grunts) un Dēļu ielā 8 (50. grupa, 7. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Lēmums:

nodot detālplānojuma redakciju publiskai apspriešanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

 

2. Detālplānojuma zemes vienībai Brīvības gatvē 462, Rīgā (127. grupa, 2022. grunts) nodošana publiskajai apspriešanai.

Lēmums:

nodot detālplānojuma redakciju publiskai apspriešanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X