03 | 12 | 2019
A+
A-

20.11.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 20.11.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja vietniece I. Renkvica
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja palīdze J. Ieviņa

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Esošo noliktavu pārbūve par biroju ēku kompleksu Dzirnavu ielā 128 (41. grupa, 41. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: 1.1. atkārtoti koriģēt ieceres arhitektonisko risinājumu – ēku trešajos stāvos neparedzēt jaunus zelmeņus un jumta terases/balkonus, projektēt ēku arhitektūrai stilistiski atbilstošas jumta logu izbūves, kuru kopējais platums nepārsniedz trešdaļu no jumta platuma un ar izbūvēm aizņemtais kopējais jumta laukums nepārsniedz 30% no jumta virsmas;2. iesniegt būvniecības ieceres vizualizācijas publiskās ārtelpas vides kontekstā, tai skaitā no augstajiem skatu punktiem;
 2. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti;
 3. virzīt izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē;
 4. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve Matīsa ielā 86 (37. grupa, 85. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju:
  • pamatojoties uz Būvniecības likuma 1. panta devīto punktu, koriģēt būvniecības iesniegumā sniegto informāciju par būvniecības veidu, norādot, ka paredzēta jaunbūve nevis pārbūve;
  • koriģēt fasādes krāsojuma risinājumu – fasādes plaknes līdz cokola daļai krāsojumu risināt vienā tonī;
  • koriģēt logu risinājumu atbilstoši dzīvojamās apbūves raksturam – veidot logu dalījumu, ievērot logu dalījuma proporcijas;
 2. pēc korekciju veikšanas ieceri virzīt izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē, pozitīva slēdziena gadījumā izdot būvatļauju ar nosacījumiem;
 3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

3. Dzīvojamās ēkas pārbūve Zemitāna laukumā 1 (115. grupa, 23. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju:
  • koriģēt fasādes apdares risinājumu, samazinot materiālu daudzveidību;
  • koriģēt logu risinājumu fasādē pret pagalmu, samazinot logu daudzveidību;
  • saglabāt esošā apjoma sākotnējo apdari un krāsojuma risinājumu;
 2. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti;
 3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

4. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Lauku ielā 14 (36. grupa, 99. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes skaņojumu;
 2. virzīt izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē, pozitīva slēdziena gadījumā izdot būvatļauju ar nosacījumiem;
 3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Slēgtā arhitektūras konkursa ēkas pārbūvei GEMOSS veikala studijai Brīvības ielā 111( (1. grupa,  153. grunts) darbu izskatīšana.

Būvvaldes padomes locekļi tiek iepazīstināti ar konkursa darbiem.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X