05 | 05 | 2021
A+
A-

21.04.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 21.04.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece
G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i .
V. Brūzis (A. Maderniece)
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i.
M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes eksperts Rīgas vēsturiskā centra UNESCO Pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos A.Kušķis

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

I Attīstības priekšlikumi 

  1. Apartamentu viesnīcas jaunbūve Rīgā, Andrejostas ielā 27, Andrejostas ielā 29 (kad. Nr. 0100 010 0079; Nr. 0100 012 0117)

Lēmums:

pēc lēmuma par koku ciršanu un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes skaņojuma saņemšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus: a) pabeigt zemes ierīcību; b) norādīt korektus apbūves rādītājus; c) veidot atvērtus pagalmus/apjomus atvērt pret perspektīvo apbūvi); d) pilnveidot/līdzsvarot kompozicionālos stūru risinājumus; e) ievērot apstādījumu īpatsvaru; f) pirms projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegt izvērtēšanai arhitektūras risinājumus.

  1. Latvijas Universitātes “Rakstu mājas” jaunbūve Rīgā, Jelgavas ielā 1 (kad. Nr. 0100 054 0104)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot Rīgas pilsētas arhitekta izvirzītos nosacījumus.

 

  1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas jaunbūve Rīgā, Kalnciema ielā 50

(kad. Nr. 0100 059 2023)

Lēmums:

  • piekrist iesniedzēja veiktajai apbūves analīzei un noteiktajiem apbūves rādītājiem;
  • izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus jumta risinājumu koriģēšanai.

 

IX Citi jautājumi

  1. Futbola halles jaunbūves mets Rīgā, Uzvaras bulvārī 18 (kad. Nr. 0100 093 0004)

Lēmums:

  • konceptuāli atbalstīt metu tālākai izstrādei ar šādiem nosacījumiem: a) veidot fasādes arhitektoniski un kompozicionāli no visām pusēm; b) veidot atvērtību pret apkārtni un tās lietotājiem;
  • pēc meta uzlabošanas iesniegt atkārtoti izvērtēšanai;
  • informēt iesniedzēju, ka būvniecības dokumentācija ir jāsaskaņo ar Satiksmes ministriju (skar Rail Baltica trases risinājumi).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X