04 | 08 | 2021
A+
A-

28.07.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 28.07.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja p.i. G. Kalīte (L. Sarma)
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieka p.i. V. Brūzis (A. Maderniece)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas galvenais projektu vadītājs teritorijas plānošanas jomā U.Apinis (M. Liepa-Zemeša)
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes eksperts Rīgas vēsturiskā centra UNESCO Pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos A.Kušķis (I. Staša – Šaršūne)

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja G. Aurīte

IX Citi jautājumi

 1. Par skiču izstrādi gājēju/velosipēdistu tiltam pāri Kīleveina grāvim Dēļu ielas trasē, kas savienos Torņakalna apkaimi un Latvijas Universitātes Akadēmisko centru ar Mūkusalas ielas teritoriju

Lēmums:

 1. neatbalstīt izstrādātos risinājumus;
 2. turpmākā projektēšanā ievērot šādus nosacījumus:
 3. a) izstrādāt tilta būvprojekta arhitektūras daļu, piesaistot sertificētu arhitektu;
 4. b) izstrādāt tilta dizaina risinājumus (viengabalains un loģisks dizains, masivitāti mazinošs);
 5. c) izvēlēties pilsētvides situācijai atbilstošu krāsu risinājumu;
 6. d) būvprojekta dokumentācijai pievienot tilta vizualizācijas vides kontekstā;
 7. e) pielietot universālo dizainu;
 8. f) pārbūvējamās lietus ūdens kanalizācijas risinājumus veidot arhitektoniskus un vidē iekļaujošus;

izvērtēt iespēju veidot tilta dizainu ar asociatīvu atsauci uz Dēļu ielas vēsturisko kontekstu.

 

 1. Pilona krāsu toņa saskaņošana objektam “Satiksmes pārvads pāri dzelzceļa sliežu ceļiem Rīga – Skulte ar pievedceļiem 1. kārtas būvniecība”

Lēmums:

skatīt 04.08.2021. Būvvaldes padomes sēdē.

 1. 3. Par taromātu izvietošanu Rīgā

Lēmums:

 1. atbalstīt izstrādāto taromāta ēkas dizainu;
 2. taromātu izvietošanā ņemt vērā šādus principus:
 3. a) neaizņemt normatīvi nepieciešamās autonovietnes;
 4. b) neizvietot zaļajā zonā;
 5. c) nebloķēt pie pamatobjekta;
 6. d) pieskaņot objekta toni pamatobjektam;
 7. e) būvapjomu izvietot pēc iespējas paralēli pamatobjektam;
 8. f) risināt objekta apgaismojumu;
 9. g) rezervēt atsevišķu autonovietni objekta apmeklētājiem;
 10. h) ievērot pamatobjekta būvlaidi;
 11. i) organizēt ērtu gājēju/satiksmes plūsmu, nodrošinot gājēju drošību, īpaši, ja taromāts tiek izvietots autonovietnē;
 12. j) izvietot apmeklētājiem ērti sasniedzamā vietā, izvairīties no taromātu izvietošanas veikalu preču piegādes zonās;
 13. k) nodrošināt pēc iespējas ilgtspējīgus vides pieejamības risinājumus.

 

 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Biķernieku ielā 13A (kad. Nr. 0100 089 2100)

Lēmums:

atbalstīt fasāžu risinājumus.

 

 1. Sešu daudzdzīvokļu ēku un divu rindu māju mets Rīgā, Krūmiņsalas ielā 29 (kad. Nr. 0100 119 0350)

Lēmums:

 1. konceptuāli atbalstīt metu ar nosacījumiem:
 2. a) pārskatīt un pamatot ēku tipoloģiju savstarpējo izvietojumu, pārskatīt autostāvvietu izvietojumu, mēģināt grupēt autostāvvietas, atvēlot vairāk zaļās teritorijas, radot iekšpagalmā humānu mikroklimatu;
 3. b) ievērot Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 3.7. nodaļas un LBN 211-15 3.5. apakšnodaļas prasības (attālums starp ēkām);
 4. c) ņemt vērā potenciālo zemesgabalu dalīšanas robežu, nodrošinot katru zemesgabalu kā funkcionāli neatkarīgu zemesgabalu ar piekļūšanu, rotaļlaukumus, autostāvvietas, velostāvvietas un atkritumu konteineru novietnes;
 5. d) ievērot RTIAN 172.3. apakšpunktu, 165., 261., 288. punktu;
 6. e) norādīt meža zemi, cērtamos kokus. Cērtamajiem kokiem, kas neatrodas meža zemē, saņemt koku ciršanas atļauja;
 7. f) ēkas novietot 3 vai 6 m attālumā no sarkanajām līnijām līdz fasādei, nevis balkoniem (RTIAN 300. punkts);
 8. g) pievienot transporta organizācija shēmu, kas pierāda, ka tiek ievēroti apgriešanās rādiusi un paredzētie ceļi un laukumi ir pietiekami, efektīvi un funkcionāli;
 9. h) pievienot nojaucamo ēku fotofiksāciju (no iekšpuses un ārpuses), kā arī inventarizācijas lietas;
 10. koriģēto risinājumu iesniegt izskatīšanai atkārtoti.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X