02 | 08 | 2021
A+
A-

21.07.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 21.07.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja p.i. G. Kalīte (L. Sarma)
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieka p.i. V. Brūzis (A. Maderniece)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja G. Aurīte

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

 1. Mūra sienas apgleznošana Rīgā, Antonijas ielā 1

Lēmums:

konceptuāli atbalstīt ar nosacījumiem: a) tiek pārskatīti kompozīcijas principi; b) tiek attēlots pilns sienas gleznojums; c) netiek skarta ietve; d) tiek saņemts Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums; e) rekomendēt iepazīstināt ar ieceri Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi.

 

IX Citi jautājumi

 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa jaunbūves mets Rīgā, Dubultu ielā bez adreses (bij. Zīļu ielā 10; kad. Nr. 0100 117 0145)

Lēmums:

 1. mets koriģējams:
  a) iekļaut un apbūves priekšlikuma risinājumos ņemt vērā esošo gājēju plūsmu analīzi iekšpagalmos (ietekmes zonā) un kvartālā;
  b) iekļaut detalizētu insolācijas aprēķinu un aprēķinu par insolācijas samazināšanu (cik reizes) apkārt esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās;
  c) ievērot un būvprojekta sastāvā iekļaut Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 290. punkta prasību attēlojošu risinājumu;
  d) saņemt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par atļauju cirst kokus;
  e) pieslēguma risinājumu paredzēt atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta tehniskiem noteikumiem;
 2. informēt būvniecības ierosinātāju, ka piemērojama publiskā apspriešana atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta piektajai daļai, norādot, ka būvniecības ieceres publisko apspriešanu var apvienot ar publisko apspriešanu koku ciršanai (ja tāda tiks paredzēta).

 

 1. Sakara masta “Zoodārzs” būvniecība Rīgā, Meža prospektā 1 (kad. Nr. 0100 094 0267)

Lēmums:

atbalstīt sakara masta būvniecību ar šādiem nosacījumiem:

 1. saņemt Veselības inspekcijas atzinumu par mastā uzstādāmo elektronisko iekārtu elektromagnētiskā lauka ietekmi uz veselību;
 2. saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu;
 3. risināt masta dizainu (apdares un krāsojuma detalizācija).

 

 1. Biroju ēkas jaunbūves Rīgā, Marijas ielā 2 augstuma sistēma (kad. Nr. 0100 004 0002)

Lēmums:

neatbalstīt ēkas augstuma izmaiņas.

 

 1. Pilona krāsu toņa saskaņošana objektam “Satiksmes pārvads pāri dzelzceļa sliežu ceļiem Rīga – Skulte ar pievedceļiem 1. kārtas būvniecība”

Lēmums:

skatīt 28.07.2021. Būvvaldes padomes sēdē.

 

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X