04 | 10 | 2019
A+
A-

21.08.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 21.08.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas p.i. L. Sarma (V. Belerte)

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja p.i. A. Maderniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītājas vietniece I. Sirmā
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas p.i. I. Renkvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Izglītības iestādes pārbūve Kalnciema ielā 118 (75. grupa, 268. grunts).

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) koriģēt būvniecības risinājumu, veidojot zemāka augstuma savienojošo posmu starp vēsturisko ēku – arhitektūras pieminekli – un jauno piebūvi, kā arī neitralizēt jaunās piebūves fasādes apdares materiālu krāsu toņu kontrastus; b) saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3. pantu un Aizsargjoslu likuma 38. panta pirmo daļu saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu; c) saņemt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par koku ciršanu;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Baložu ielā 9 (59. grupa, 31. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus: a) būvprojekta stadijā koriģēt būvniecības ieceres risinājumu, samazinot vienlaidu fasādes garumu pret Kapseļu ielu – vizuāli uzskatāmāk nodalot abus būvapjomus; b) autostāvvietas neizvietot priekšpagalmā; c) koriģēt būvniecības ieceres nosaukumu, norādot, ka būvniecības veids ir jaunbūve.

 

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku fasāžu vienkāršotā atjaunošana Ieriķu ielā 9A (70. grupa, 1036. grunts) un Ieriķu ielā 9B (70. grupa, 1037. grunts).

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt fasāžu krāsojuma risinājumu;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšana zemes vienībā Daugavgrīvas ielā 31 (61. grupa 2015. grunts).

Lēmums:

atbalstīt detālplānojuma izstrādes nepieciešamību visai teritorijai.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X