30 | 08 | 2018
A+
A-

22.08.2018. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 22.08.2018., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja p.i. L.Sarma (V.Belerte)

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs A.Maderniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja L.Sarma (M.Ābola)
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D.Siliņa

Piedalās:

Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I.Šablovska
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte D.Bērziņa
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte N.Skane

Nepiedalās:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V.Belerte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V.Brūzis
Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

3

attīstības priekšlikumi;

nav

jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;

nav

jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;

nav

jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;

nav

jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;

1

jautājumu par detālplānojuma izstrādi;

nav

jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;

nav

būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;

nav

citi jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

1. Bēniņu stāva pārbūve un ēkas renovācija Rīgā, Alauksta ielā 4 (35. grupa, 71. grunts).
Pasūtītājs: SIA „IKA Construction”
Projektētājs: SIA „EH Arhitekti”

Lēmums:
Izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

2. Administratīvās ēkas Hermaņa ielā 3, Rīgā, pārbūve par mazstāvu daudzdzīvokļu māju (57. grupa, 2. grunts).
Pasūtītājs: SIA „BBIM”
Projektētājs: SIA „ALTA GRUPA”

Lēmums:

  1. Iesniegt papildu vizualizācijas, uzskatāmi uzrādot jaunās piebūves būvapjomu (dienas laikā un neslēpjot koku lapotnēs), fasāžu arhitektonisko un apdares risinājumu skatos no Hermaņa ielas abos virzienos, no Kokles ielas un no Uzvaras parka puses.
  2. Piebūves fasāžu apdarei un vēsturiskās koka ēkas cokola apdarei neizmantot ķieģeli.

3. Īslaicīgas lietošanas moduļa būvju novietošana M.Nometņu ielā 36 (56. grupa, 56. grunts).
Pasūtītājs: SIA „SIMEKS”
Projektētājs: SIA „Arhitekta Edgara Bērziņa birojs”

Lēmums:
Pamatojoties uz APL 64. panta otro daļu, pagarināt administrativā akta izdošanas termiņu.

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

4. Detālplānojuma zemes vienībai Pureņu ielā 16 (082. grupa, 2664. grunts) nodošana publiskajai apspriešanai.
Ierosinātājs: SIA „Sebrumajas
Izstrādātājs: SIA ,,The House”

Lēmums:
Pamatojoties uz Noteikumu Nr. 628 109.2. apakšpunktu, nodot detālplānojuma redakciju precizēšanai.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X