29 | 01 | 2019
A+
A-

23.01.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 23.01.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu
nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītājas vietniece
K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenais  arhitekts J. Vizulis
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte I. Šavraka
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte G. Logina

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
Inženierbūvju nodaļas vadītāja
I. Veļikanova

Darba kārtība:

7 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citu jautājumu.

I Attīstības priekšlikumi

1. Veikala jaunbūve Hipokrāta ielā b/n (122. grupa, 2077. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona

Projektētājs: SIA Arhitektūras un dizaina birojs „5. Avēnija”

Lēmums:

jautājums noņemts no darba kārtības.

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūves Raunas ielā 54 (089. grupa, 0158. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Reflection”

Projektētājs: AS „PALAST ARCHITEKTS”

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: 1) koriģēt ēku novietni, izvietojot ēkas uz Raunas ielas iedibinātās būvlaides – 5 m; 2) saņemt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par koku ciršanu; 3) iesniegt vizualizācijas apkārtējās vides kontekstā no vairākiem skatu punktiem (Raunas ielas un Laimdotas ielas perspektīvē, kā arī no citiem raksturīgiem skatu punktiem);
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc ieceres koriģēšanas skatīt atkārtoti.

 

3. Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve ar biroja telpām Dāliju iela 23b (105. grupa, 0358. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Lielupes ainavas”

Projektētājs: SIA „Arhitektu birojs MG arhitekti”

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt: 1) ēkas novietni, ievērojot Dāliju un Upesgrīvas ielas 6 m būvlaidi un 4 m attālumu līdz kaimiņu zemesgabaliem; 2) ēkas augstumu, ņemot vērā, ka maksimālais augstums var būt 11 m; 3) ēkas fasādes dalījumu risināt kontekstā ar apkārtējo savrupmāju fasāžu platumiem; 4) nodrošināt nokļūšanu pirmā stāvā līmenī no invalīdu autostāvvietas; 5) norādīt vietu rekreācijas un bērnu spēļu laukuma izveidei;
  2. pievienot insolācijas aprēķinu;
  3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  4. pēc ieceres koriģēšanas skatīt atkārtoti.

 

4. Autosalona un autoservisa jaunbūve Mūkupurva ielā 1 (099. grupa, 0728. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Moller Auto Latvija”

Projektētājs: SIA VINCENTS”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus: veidot būvprojektā  6 m platu apzaļumojuma joslu gar Mūkupurva ielas, vai palielināt būvlaidi līdz 5-6 m no Mūkupurva sarkanās līnijas, ievērojot Mūkupurva ielas 1c apbūves līniju.

 

5. Daudzstāvu dzīvojamās mājas jaunbūve Slokas ielā 1B (058. grupa, 0193. grunts).

Pasūtītājs: SIA  „Hotels management”

Projektētājs: SIA „ AB ARHO”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

6. Daudzdzīvokļu ēkas pārbūve un jaunbūve Zasulauka ielā 6 (062. grupa, 0017. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona

Projektētājs: fiziska persona

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: 1) koriģēt ēku fasādes arhitektonisko risinājumu un pievienot telpiskas vizuālizācijas; 2) saņemt blakus zemes gabala īpašnieka saskaņojumu; 3) saņemt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par koku ciršanu; 4) pievienot ēkas apsekošanas materiālus ar fotofiksāciju, kas uzskatāmi parāda objekta raksturīgās vērtības un elementus; 5) papildināt pilsētbūvniecisko analīzi ar apbūves rādītāju analīzi, precizēt iedibināto stāvu skaitu;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc ieceres koriģēšanas skatīt atkārtoti.

 

7. Bijušās slimnīcas ēkas pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Pērnavas ielā 70 (037. grupa, 0145. grunts).

Pasūtītājs: SIA Narvas Investments”

Projekta izstrādātājs: SIA DIĀNAS ZALĀNES PROJEKTU BIROJS”

Lēmums:
izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu par Veselības inspekcijas atzinuma saņemšanu.

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

Fontu izmērs
Kontrasts