05 | 11 | 2020
A+
A-

23.09.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 23.09.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja p.i. L. Sarma (V. Belerte)

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša-Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Biroju ēkas jaunbūve Rīgā, Mihaila Tāla ielā 1 (kad. Nr. 0100 018 0129)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

2. Dzīvojamās ēkas Nr.001, pagraba zem pagalma Nr. 002 un Nr. 003 restaurācija, pārbūve un lietošanas veida maiņa par viesnīcas ēku Rīgā, Brīvības ielā 88 (kad. Nr. 0100 028 0082)

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju veikt izmaiņas ēkas pagalma fasāžu risinājumā atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN)  639.2.5. apakšpunktā noteiktajam;
  2. skatīt atkārtoti;
  3. informēt būvniecības ierosinātāju, ka iecerei piemērojama publiskā apspriešana.

 

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Biķernieku ielā 13A (kad. Nr. 0100 089 2100)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, papildus iekļaujot nosacījumus:

  1. ar stādījumiem nodalīt atšķirīgas funkcionālās zonas (piemēram, bērnu rotaļu, rekreācijas zonu, autostāvvietas un ar blīviem stādījumiem nodalīt atkritumu konteineru novietni); nodalīt pandusa un autonovietņu zonu;
  2. transporta un gājēju kustības organizācijas shēmā norādīt arī autotransporta kustību rādiusus;
  3. fasāžu risinājumus vienkāršot, samazinot apdares materiālu pielietojumu un neizstrādāt tos aplikatīvi, kas kompozicionāli veido harmonisku un iederīgu risinājumu ar apkārtējo apbūvi;
  4. ieejas mezglu no Biķernieku ielas maksimāli tuvināt ielas līmenim;
  5. attiecībā par piemiņas zīmes tēlniekam T. Zaļkalnam iekļaušanu būvapjomā vai labiekārtojumā sazināties ar Rīgas pilsētas arhitektu biroju risinājuma izveidei;
  6. pirms projektēšanas nosacījumu izpildes Būvvaldē iesniegt fasāžu risinājumus (iespējami vairāki varianti) saskaņošanai.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Metu konkursa “Kimmel” kvartāls Rīgā, Bruņinieku ielā 2, Stabu ielā 1 attīstības vīzija” konkursa nolikuma izskatīšana (kad. 0100 020 0001)

Lēmums:

saskaņot konkursa nolikumu un programmu.

 

IX Citi jautājumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Klīveru ielā 2 (kad. Nr. 0100 049 0054).

Lēmums:

risinājums neatbilst RVC AZ TIAN 2.8., 271.1., 271.4., 277.3., 296.2., 296.3. apakšpunktam, 311., 325., 596., 597., 598., 601. punktam.

 

2. Prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” jaunbūves fasāžu risinājumi Rīgā, Aristīda Briāna ielā 13 (kad. Nr. 0100 024 0098)

Lēmums:

atbalstīt izmaiņu risinājumu ar nosacījumu tālākā projektēšanā detalizēt abu fasādes apdares materiālu (tumši pelēks (antracīta tonī) alumīnija valcprofils augšējā daļā un tumši pelēkas (antracīta tonī) kieģeļflīzes pārējā fasādē) sadurvietu, lai tā nebūtu vienā plaknē.

 

3. E. Gulbja laboratorijas ēkas pārbūve Rīgā, Brīvības gatvē 366 (kad. Nr. 0100 092 0786)

Lēmums:

atbalstīt ēkas augstuma  risinājumu un piemērot Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 426.3. apakšpunktu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X