01 | 03 | 2021
A+
A-

24.02.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 24.02.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece
G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i.
M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, nodaļas vadītāja vietniece
I. Renkvica
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Satiksmes infrastruktūras pārvaldes
Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i.
M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

IX Citi jautājumi

1. Latvijas Nacionālā teātra piebūves būvatļaujas nosacījumi Rīgā, Simtgades alejā 3 (kad. Nr. 0100 010 0088, 0100 010 0162)

Lēmums:

  1. paturēt spēkā 22.01.2021. būvatļaujā Nr. BV-21-228-abv izvirzītās prasības;
  2. pamatojoties uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 11. panta ceturto daļu virzīt jautājumu izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē.

 

2. Latvijas Universitātes “Rakstu mājas” jaunbūves mets Rīgā, Jelgavas ielā 1 (kad. Nr. 0100 054 0104)

Lēmums:

  1. pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 285. punktu, atbalstīt ēkas augstuma palielinājumu;
  2. nekonstatēt, ka ēkas novietne atrodas pilsētbūvnieciski vai ainaviski nozīmīgā vietā, lai būtu piemērojams atklāts arhitektūras konkurss;
  3. ņemot vērā, ka plānotā apbūve ir daļa no pilsētas kreisā krasta siluetu iezīmējošas apbūves kompleksa un iezīmēs telpisku akcentu (dominēs) apkārtējā piegulošajā Āgenskalna – Torņakalna pilsētvidē, apbūves priekšlikums neseko godalgotā darba koncepcijai, savukārt jaunai teritorijas attīstības vīzijai plānots izsludināt jaunu konkursu, ēkas arhitektonisko risinājumu un izvietojumu virzīt izskatīšanai Rīgas pilsētas arhitekta birojā; meta dokumentācija papildināma ar autostāvvietu un velostāvvietu risinājumu  (detālplānojuma 18. punkts): aprēķinu un izvietojumu, gājēju un transporta satiksmes plūsmu organizāciju kontekstā ar esošiem risinājumiem (esošo ēku funkcionālo plānojumu un plūsmu organizāciju, galvenajām ieejām u. tml.), publiskās ārtelpas konceptuālu vīziju (Akadēmiskā laukuma aktuālo ietvaru),  vizualizācijas ar galvenajiem skatu  koridoriem (aktualizējot konceptuāli: no sākotnēji plānotās galvenās ieejas ZA, Vienības gatves – Vilkaines – Bieķensalas ielas u.c.), kā arī konkursa uzdevumu/ programmu (darba stadijā).

 

3. Tirdzniecības centra jaunbūves mets Rīgā, Krasta ielā 40 (kad. Nr. 0100 073 2020)

Lēmums:

konceptuāli atbalstīt konkrēto risinājumu, apzaļumojot un veidojot stādījumus pret Krasta ielu būvlaides daļā.

 

4. Konkursa nepieciešamība zemesgabalā Rīgā, Hanzas ielā 3b (kad. Nr. 0100 019 0007)

Lēmums:

  1. nekonstatēt, ka ēkas novietne atrodas pilsētbūvnieciski vai ainaviski nozīmīgā vietā, lai būtu piemērojams atklāts arhitektūras konkurss;
  2. norādīt iesniedzējam uz izaicinājumiem projektēšanā, ņemot vērā zemesgabala novietni pie Vesetas/E. Melngaiļa ielas savienojuma un netipiski garo ielas fronti.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X