02 | 05 | 2019
A+
A-

24.04.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 24.04.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu
nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītājas vietniece
K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša – Saršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I. Šablovska

Nepiedalās:

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

4 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Mēbeļu ražošanas un konstruktoru biroja ēkas jaunbūve Ventspils ielā 45B (75. grupa, 924. grunts).
Pasūtītājs: SIA  MERR”
Projektētājs: SIA „LVL projekts”

Lēmums:

pēc ēkas arhitektoniskā risinājuma koriģēšanas, pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta piekto daļu, veikt būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

 

2. Noliktavas ēkas jaunbūve Ventspils ielā 45C (75. grupa, 2062. grunts).
Pasūtītājs: SIA „MERR”
Projektētājs: SIA „LVL projekts”

Lēmums:

pēc ēkas arhitektoniskā risinājuma koriģēšanas, pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta piekto daļu, veikt būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

 

3. Dzīvojamās mājas jaunbūve Grodņas ielā 3 (66. grupa, 37. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: fiziska persona

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ēkas eksplikāciju;
  2. pēc korekciju veikšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

4. Daudzdzīvokļu ēka jaunbūve Tomsona ielā 4 (24. grupa, 153. grunts).
Pasūtītājs: SIA OM 21”
Projektētājs: SIA OPEN ARHITEKTŪRA UN DIZAINS”

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ēkas eksplikāciju un augstuma atzīmes;
  2. pēc korekciju veikšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

 

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

1. Biroju ēku jaunbūves mets Roberta Hirša ielā 1 (18. grupa, 2016. grunts).
Pasūtītājs: SIA Hanzas 14”
Projektētājs: SIA ARHIS ARHITEKTI”

Lēmums:

atbalstīt risinājumu ar nosacījumu, ka nepieciešams norādīt ēkas un teritorijas apbūves rādītājus atbilstoši Skanstes lokālplānojumam un veikt nepieciešamo autostāvvietu  aprēķinu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X