26 | 07 | 2019
A+
A-

24.07.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 24.07.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas p.i. K. Zīverte (L. Sarma)
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja p.i. A. Maderniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu athitekte D. Skrūzmane
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Ēkas lit. 001 pārbūve, divu ēku jaunbūves, būvju lit. 002, 003, 004, 006, 007, 008, 013 nojaukšana Laboratorijas ielā 5 (35. grupa, 59. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus, pamatojoties uz iesniegto Laboratorijas ielas ainavas telpisko analīzi, par fasāžu kompozīcijas principiem un izmantojamiem materiāliem.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībām Radio ielā 1A (5. grupa, 3. grunts) un Radio ielā 1 (5. grupa, 37. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Lēmums:

nodot detālplānojuma redakciju publiskai apspriešanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

 

IX Citi jautājumi

1.Tirdzniecības ēkas pārbūves mets Slokas ielā 161 (80. grupa, 362. grunts).

Lēmums:

atbalstīt  risinājumu tālākai virzībai ar nosacījumiem: 1)  ieceri definēt kā ēkas jaunbūvi tirdzniecības kompleksa pārbūves ietvaros; 2) maksimāli saglabāt kompleksa ainavisko substanci; 3) detalizēt fasāžu arhitektonisko risinājumu atbilstoši zemesgabala novietnei un vērsumam, kā arī ņemt vērā visa kompleksa būvapjomu risinājumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X