04 | 10 | 2019
A+
A-

25.09.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 25.09.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šašūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Veļas mazgātavas korpusa jaunbūve Daugavpils ielā 62/66 (45. grupa, 18. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā ar nosacījumu: jaunbūves fasāžu apdari veidot saskaņā ar iesniegto 3. variantu, ievērojot, ka ķieģeļu ierāmējuma apdarei jāturpinās (,,jāaplokās”) ap stūri.

 

2. Dzīvojamās ēkas bēniņu pārbūve par dzīvokļiem Tērbatas ielā 59/61 (28. grupa, 70. grunts).

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: 1) koriģēt priekšlikumu, ievērojot Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN) 639.2.5. un 639.2.6. apakšpunktu; 2) saņemt Nacionālās kultūras mantojumu pārvaldes skaņojumu;
  2. pēc minētā izpildes izdot būvatļauju ar nosacījumiem;
  3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībām Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts), Juglas krastmalā 15 (92. grupa, 496. grunts), Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts) un zemes vienībās bez adreses (92. grupa, 509. un 512. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Lēmums:

nodot detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai, nosakot tās termiņu četras nedēļas, ar nosacījumiem: 1) pievienot teritorijas vertikālo plānojumu, nosakot augstuma atzīmes atskaites punktus; 2) pievienot transporta un gājēju plūsmu organizēšanas shēmu; 3) precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

 

2. Detālplānojuma zemes vienībām Radio ielā 1A (5. grupa, 3. grunts) un Radio ielā 1 (5. grupa, 37. grunts) apstiprināšana.

Lēmums:

apstiprināt detālplānojuma projektu.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Biroja ēkas jaunbūves ar komercplatībām pirmajos divos stāvos Marijas ielā 2 atklāta arhitektūras konkursa nolikuma saskaņošana.

Lēmums:

saskaņot 18.09.2019. iesniegto koriģēto nolikumu ar nosacījumiem: 1) metu risinājumā jāņem vērā Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmums par teritorijā augošo koku; 2) pamatojoties uz RVC AZ TIAN 318.3. apakšpunktu saņemt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes skaņojumu.

 

IX Citi jautājumi

1. Draudzes nama jaunbūves mets Sarkandaugavas ielā 10 (16. grupa, 21. grunts).

Lēmums:

atbalstīt konceptuāli risinājumu ar nosacījumiem tālākam darbam: 1) pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 203.3. apakšpunktu saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes arheoloģisko prognozi, ko pievienot būvniecības iesniegumam; 2) saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu; 3) pamatojoties uz RTIAN 2.45.2. apakšpunktu, draudzes ēkā dzīvokļa platība nedrīkst pārsniegt 30 % no ēkas galvenās izmantošanas platības; 4) izstrādāt detalizētu fasāžu risinājumu, norādot paredzamos materiālus un precīzus krāsu toņus; 5) paredzēt autostāvvietas atbilstoši RTIAN 138. punktam.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X