31 | 05 | 2021
A+
A-

26.05.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 26.05.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece
G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
 A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernavska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

  1. Atklāta metu konkursa “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība” Rīgā, Jelgavas ielā nolikuma saskaņošana

Lēmums:

saskaņot nolikumu un programmu ar šādiem nosacījumiem: a) precizēt iespēju žūrijas locekļu maiņai pēc vērtējamo darbu noskaidrošanas (nolikuma 9.3. apakšpunkts); b) paralēli fotomontāžām (vizualizācijām) iesniegt objektu 3D modeli; c) prezicēt projektēšanas izmaksas kā pieteikšanās kritēriju; d) papildināt ar uzdevumu izstrādāt koncepciju mākslas objektu izvietošanai; e) papildināt ar termiņu konkursa darbu izstrādei (ne mazāk kā 3 mēneši); f) veikt teritorijā esošo koku novērtējumu, konkursa darbu risinājumiem jānodrošina vērtīgo koku saglabāšana; g) precizēt objektu izbūves secību; h) papildināt ar uzdevumu izstrādāt koncepciju pilsētbūvnieciskā akcenta izvietošanai un ēku arhitektonisko akcentu izvietojumam.

 

IX Citi jautājumi

  1. Noliktavu ēku un administratīvās ēkas pārbūves par trim individuālajām dzīvojamajām ēkām Rīgā, Alksnāja ielā 11, 13 (kad. Nr. 0100 003 0096, Nr. 0100 003 0097) izmaiņu risinājumi

Lēmums:

atbalstīt izmaiņu risinājumu (ar apmetumu) ar nosacījumu, ka pieļaujama dabīgā akmens apdares aizvietošana ar recinka apdari, ja tiek saglabāta iepriekš saskaņotā apdares materiāla veidošanas struktūra.

  1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves Rīgā, Biķernieku ielā 13A (kad. Nr. 0100 089 2100) risinājumi pirms projektēšanas nosacījumu izpildes

Lēmums:

  1. neatbalstīt izstrādātos fasāžu risinājumus (vienkāršot, atrodot proporcijas starp apdares materiālu pielietojumu, neizstrādāt to aplikatīvi, veidojot kompozicionālu, harmonisku un iederīgu risinājumu ar apkārtējo apbūvi);
  2. pirms projektēšanas nosacījumu izpildes Būvvaldē atkārtoti iesniegt fasāžu risinājumus (iespējami vairāki varianti) saskaņošanai;
  3. ievērot 23.09.2020. Būvvaldes padomes sēdē izvirzītos nosacījumus;
  4. ieteikums pārskatīt pandusa risinājumu (veidot pacēlāju vai rast citus risinājumus, konfigurāciju), atvēlot proporcionāli lielāku iekšpagalma platību apzaļumojumam, stādījumiem gruntī un rekreācijai.
  1. Noliktavu un biroju ēku kompleksa jaunbūvju Rīgā, Ulbrokas ielā 34A (kad. Nr. 0100 092 0183) fasāžu risinājumi

Lēmums:

atbalstīt fasāžu risinājumus.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X