17 | 07 | 2019
A+
A-

26.06.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 26.06.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas p.i. V. Brūzis (V. Belerte)

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas p.i. K. Zīverte (L. Sarma)
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i. V. Brūzis (A. Maderniece)
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu athitekte M. Veinberga
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja O. Boriseviča
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja L. Beila

Nepiedalās:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola

Darba kārtība:

1 attīstības priekšlikums;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citu jautājumu.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Ezermalas ielā 30 (84. grupa, 2131. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Ezermalas 30”
Projektētājs: SIA „Diānas Zalānes projektu birojs”

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) koriģēt būvprojektu ievērojot un nepārsniedzot maksimālos kvartāla iedibinātās apbūves radītājus; b) sadalīt ēkas apjomu atbilstoši apkārtējās apbūves mērogam (vismaz trīs atsevišķos apjomos); c) veidot teritoriju norobežojošo žogu caurskatāmu atbilstoši Mežaparka vides raksturam; d) koriģēt stāvu skaitu uz pieciem stāviem, pieļaujams vertikāls akcents;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībai Dārzciema ielā 9, Rīgā (71. grupa, 498. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Ierosinātājs: fiziska persona
Izstrādātājs: SIA ,,Damsijas”

Lēmums:

  1. nodot Detālplānojuma redakciju publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
  2. noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X