28 | 08 | 2020
A+
A-

26.08.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 26.08.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. L. Sarma (G. Kalīte)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja p.i. A. Maderniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i.
M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša – Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Metu konkursa “Dzīvojamās ēkas jaunbūve” Rīgā, Dzirnavu ielā 64 nolikuma izskatīšana (kad. Nr. 0100 021 0039)

Lēmums:

  1. saskaņot nolikumu ar nosacījumiem:

1.1. saņemt arborista slēdzienu par plānotās jaunbūves ietekmi uz blakus zemesgabala Rīgā, Dzirnavu ielā 62 pagalmā augošo koku, kura vainaga projekcija daļēji atrodas zemesgabalā Rīgā, Dzirnavu ielā 64;
1.2. līgumu slēgt tikai ar godalgoto vietu ieguvējiem;

  1. darbam konkursa žūrijā nozīmēt Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieci A. Madernieci.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

1. Mūra sienas gleznojums Rīgā, Stabu ielā (kad. Nr. 0100 020 0001)

Lēmums:

  1. lūgt ieceres ierosinātāju: a) saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu; b) papildināt ieceri ar vizualizācijām un konstruktīvo risinājumu un mezgliem;
  2. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc augstāk minētā veikšanas, saskaņot gleznojumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X