13 | 06 | 2020
A+
A-

27.05.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 27.05.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietnieces p.i. L. Sarma (G. Kalīte)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i. V. Brūzis (A. Maderniece)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša -Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Dr. Mauriņa klīnikas jaunbūve Rīgā, Jaunā Mežaparka ielā 4 (kad. Nr. 0100 090 0264)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

2. Biroja ēkas ar veikalu un noliktavu jaunbūve Rīgā, Reinvaldu ielā 17 (kad. Nr. 0100 092 0788)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

3. Dzīvokļa pārbūve bēniņu stāvā Rīgā, Elizabetes ielā 85A-6 (kad. Nr. 0100 030 0151)

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) pievienot projektējamā dzīvokļa insolācijas aprēķina shēmu; b) saskaņot ieceri Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. ieceri virzīt izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē;
 4. pēc konstatēto trūkumu novēršanas un RVC SAP pozitīva atzinuma saņemšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

4. Dzīvojamās mājas pārbūve Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 11 (kad. Nr. 0100 058 0017)

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) koriģēt skaidrojošā aprakstā norādīto informāciju par projekta dalīšanu kārtās; b) saskaņot ieceri Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc trūkumu novēršanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus: a) apjoma daļu ar balkonu izbūvēm risināt atbilstoši apbūves raksturam; b) fasāžu risinājuma variantu saskaņot Būvvaldē pirms būvprojekta iesniegšanas atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Esošo noliktavu pārbūve par biroju ēku kompleksu Rīgā, Dzirnavu ielā 128 (kad. Nr. 0100 041 0041)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībai Rīgā, Amoliņa ielā 10 (kad. Nr. 0100 128 0165) nodošana publiskai apspriešanai

Lēmums:

nodot detālplānojumu publiskai apspriešanai.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. “Zunda parka” teritorijas attīstības vīzija Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31

Lēmums:

 1. precizēt konkursa nosaukumu atbilstoši tā mērķim – ideju vai metu konkurss – un atbilstoši tam precizēt piemērojamo regulējumu;
 2. koriģēt nolikuma 1.2., 7.9., 7.10., 8.1. apakšpunktu;
 3. papildināt projektēšanas programmu atbilstoši Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Rīgas pilsētas arhitekta biroja un Daugavas kreisā krasta koncepcijā ietvertajām vadlīnijām;
 4. informēt, ka konkursa darbi tiks izvērtēti  Būvvaldes padomes sēdē;
 5. ieteikt pieaicināt darbam žūrijā Ainavu arhitektu savienības pārstāvi.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X