29 | 11 | 2019
A+
A-

27.11.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 27.11.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja vietniece I. Renkvica
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja palīdze J. Ieviņa

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Gaujienas ielā 3 (15. grupa, 104. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve Marijas ielā 6 (30. grupa, 82. grunts).

Lēmums:

Pēc Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma saņemšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu būvprojekta sastāvā papildus iekļaut jumta pārbūves risinājuma vizualizāciju skatā no Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltnes augšējā stāva.

 

3. Divu daudzstāvu dzīvojamo ēku jaunbūves Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts).

Atlikt jautājuma izskatīšanu, skatīt atkārtoti 04.12.2019. Būvvaldes padomes sēdē.

 

4. Rīgas Skanstes pirmsskolas ēku komplekss Grostonas ielā 6 (24. grupa, 340. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot šādus nosacījumus: a) ēkas fasāžu risinājumu variantus iesniegt izvērtēšanai Būvvaldē projektēšanas laikā (līdz būvprojekta iesniegšanai atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai); b) zemesgabala stūra labiekārtojumu veidot, akcentējot labiekārtotu priekšpagalmu ar rekreācijas zonām, uz stūra laukumā neveidojot bērnu spēļu un aktivitātes vietas.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībām Mūkusalas ielā 15 (50. grupa, 192. grunts), Mūkusalas ielā 15A (50. grupa, 11. grunts), Mūkusalas ielā 23 (50. grupa, 18. grunts), Mūkusalas ielā 25 (50. grupa, 20. grunts), Mūkusalas ielā 25A (50. grupa, 168. grunts), Mūkusalas ielā 29 (50. grupa, 139. grunts), Mūkusalas ielā 31 (50. grupa, 22. grunts), Mūkusalas ielā 42 (50. grupa, 174. grunts), Mūkusalas ielā 43 (50. grupa, 28. grunts) un bez adreses (50. grupa, 2054., 2038., 149., 191., 2064., 2065., 2066. un 2069. grunts), Dēļu ielā 4 (50. grupa, 8. grunts), Dēļu ielā 6 (50. grupa, 10. grunts), Dēļu ielā 7 (50. grupa, 124. grunts) un Dēļu ielā 8 (50. grupa, 7. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Lēmums:

  1. lūgt ierosinātāju precizēt risinājumus un skatīt atkārtoti;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

IX Citi jautājumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Maskavas ielā 385 (78. grupa, 2050. grunts) fasādes vienkāršotā atjaunošana.

Lēmums:

  1. lai noteiktu fasādes saglabājamas kultūrvēsturiskās vērtības, saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 ”Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 619. punktu lūgt būvniecības ierosinātāju iesniegt sertificēta speciālista izstrādātu arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas saņemšanas skatīt atkārtoti.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X