02 | 10 | 2019
A+
A-

28.08.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 28.08.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas p.i. L. Sarma (V. Belerte)

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja p.i. A. Maderniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šašūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Tirdzniecības centra jaunbūve Čiekurkalna 4. šķērslīnija 4 (87. grupa, 308. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, atbalstot ēkas fasādes V2 un V3 variantu.

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Dzelzavas ielā 74C (71. grupa, 2044. grunts).

Lēmums:

pamatojoties uz Būvniecības likuma 4. panta 1. punktu, 15. panta trešās daļas 1. punktu, Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 259. punktu, 447.8. apakšpunktu un 478. punktu, atteikt izdot būvatļauju.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X