29 | 01 | 2020
A+
A-

29.01.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 29.01.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu

nodaļas vadītāja

 

L. Sarma

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas

vadītājas vietnieces p.i.

L. Sarma (G. Kalīte)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs

 

V. Brūzis

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece

 

A. Maderniece

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece

 

K. Zīverte

Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

direktora p.i.

I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes

Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas

vadītājas vietniece

 

 

I. Renkvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

 

I Attīstības priekšlikumi

 

 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve un ēku lit. 002 un lit. 003 nojaukšana Rīgā, Kalnciema ielā 148 (75. grupa, 281. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt bēniņu stāvu atbilstoši funkcijai;
 2. pēc korekcijas izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Vandzenes ielā b/n (75. grupa, 2035. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt bēniņu stāvu atbilstoši funkcijai;
 2. pēc korekcijas izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

 1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Hipokrāta ielā b/n (122. grupa, 2121. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

 1. Dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Miera ielā 101 (25. grupa, 95. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) koriģēt fasāžu un jumta risinājumus, analizējot blakus un apkārtējo apbūvi, lai ēka iekļautos apkārtējā kultūrvēsturiski vērtīgās vēsturiskās apbūves ainavā, atbilstu apkārtējās apbūves mērogam, struktūrai, kompozīcijas principiem, saglabājams apkārtējās vēsturiskās apbūves mērogs, raksturs, proporciju sistēma un respektējami tradicionālie materiāli; b) pievienot fasādes ar augstuma atzīmēm kontekstā ar blakus ēku, pievienot insolācijas aprēķinus un shēmas attiecībā uz pašinsolāciju un pret pagalma ēku; c) precizēt jumta konstrukciju; d) pēc labojumu veikšanas saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes skaņojumu;
 2. virzīt ieceri izskatīšanā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē;
 3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

 1. Biroju ēku komplekss Rīgā, Skanstes ielā 5, Hanzas ielā 10, Hanzas ielā 10 k-1, Hanzas ielā 10 k-2, Hanzas ielā 12 un Hanzas ielā 14.

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X