04 | 08 | 2020
A+
A-

29.07.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 29.07.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja p.i. G. Kalīte (L. Sarma)
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktora vietniece Z. Treimane
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja vietniece I. Reknvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

IX Citi jautājumi

1. Tehnisko noteikumu izsniegšana Rīgas Centrālās Pasažieru stacijas ēkas pārbūvei, ēkai piegulošās teritorijas pārbūvei un labiekārtošanai Rīgā, Stacijas laukumā 2, Gogoļa ielā 3, Turgeņeva ielā 18, 13. janvāra ielā 12, Centrāltirgus ielā 1C.

Lēmums:

izdot tehniskos noteikumus ar šādiem nosacījumiem:

  • Rail Baltica projekta ietvaros pieļaujams veikt Rīgas Centrālās Pasažieru stacijas teritorijā esošo ēku un būvju pārbūvi, dzelzceļa sliežu tīkla pārkārtošanu un jaunu sliežu ceļu izbūvi, sadalot būvniecību divās kārtās ar nosacījumu, ka šis abas kārtas tiek realizētas atbilstoši iesniegtajam būvprojektam minimālajā sastāvā, veicot šādas korekcijas:
  1. kārtā Nr. 1, telpiski veidojot tikai daļu no jaunās stacijas ēkas ar četru „viļņu” jumtu pret esošo stacijas ēku un atstājot pagaidu fasādi, sakārtojama būves apjoma pagaidu fasādes telpiskā uztvere no vēsturiskās Rīgas centrālās stacijas ēkas, atbrīvojot nepārveidoto sliežu ceļu peronus no AB tuneļa uzeju apjomiem vai veidojot jaunus ar jauno un vēsturisko apbūvi telpiski saderīgus;
  2. kārtā Nr. 2 maksimāli saglabājama stacijas ēkas vēsturiskā vestibila telpiskā uztvere; pārskatīt iesniegto vēsturiskā vestibila vienoto struktūru ignorējošā jaunveidojamā starplīmeņa un mērogam neatbilstošā trīs eskalatoru bloka izvietojuma risinājumu. Eskalatori nedrīkst kļūt par stacijas vēsturiskā vestibila dominējošo elementu;
  3. izstrādājams detalizēts jaunveidojamo telpu fasāžu risinājums pret Satiksmes ministrijas un VAS Latvijas dzelzceļš ēku;
  • ņemot vērā objekta nozīmīgumu un paredzēto pilsētvides pārveidojumu apjomu, risinājums skatāms Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē.

 

2. Pārtikas preču veikala ēkas pārbūve Rīgā, Augusta Deglava ielā 160 (kad. Nr. 0100 121 2042)

Lēmums:

ēkas pārbūve, pārsniedzot kopēju platību 2000 m2, nav iespējama Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” 443.10.1. apakšpunkta izpratnē.

 

3. Ēkas pārbūves arhitektoniskā risinājuma izvērtēšana Rīgā, Grostonas ielā 1 (kad. Nr. 0100 024 0304)

Lēmums:

  1. atbalstīt ēkas pārbūves arhitektonisko risinājumu ar nosacījumu tālākā projektēšanā īpašu uzmanību pievērst ēkas 1.-4. stāva (daudzstāvu autostāvvietu zonas) fasāžu arhitektoniskajam risinājumam un apdares materiālu kvalitātei, neradot monotonu fasāžu iespaidu tuvajos skatos no gājēju skata punkta;
  2. lūgt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes atzinumu par pārbūvējamās ēkās būvapjoma arhitektonisko risinājumu saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 11. panta trešo daļu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X