06 | 09 | 2018
A+
A-

29.08.2018. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 29.08.2018., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja p.i. L.Sarma (V.Belerte)

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D.Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M.Ābola
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekts A.Smiltenis
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte N.Skane

Nepiedalās:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V.Belerte
Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

6

attīstības priekšlikumi;

nav

jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;

nav

jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;

nav

jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;

nav

jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;

nav

jautājumu par detālplānojuma izstrādi;

1

jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;

nav

būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;

1

citi jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

1.Tirdzniecības centra jaunbūve Rusova ielā 1 (85. grupa, 2045. grunts).
Pasūtītājs: SIA „KORBELA”
Projektētājs: SIA „Arhitektūrinženieru kompānija ARHIS”, Daugavpils

Lēmums:
Izdot būvatļauju ar nosacījumiem

2. Biroju ēkas jaunbūve Rīgā, Buru ielā 22 (050. grupa, 0181. grunts).
Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: SIA „PBR”

Lēmums:
Pēc koku ciršanas atļaujas saņemšanas, izsniegt būvatļauju ar nosacījumiem.

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Cieceres ielā 4 (056. grupa, 2094. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Cieceres Invest”
Projektētājs: SIA „TECTUM”

Lēmums:

  1. Precizēt veikto apbūves aizsardzības teritorijā „Āgenskalns” iedibinātās zemesgabalu apbūves intensitātes aprēķinu, uzrādot konkrētas zemesgabalu adreses un konkrētus apbūves intensitātes rādītājus. Veikt iedibinātās zemesgabalu brīvās teritorijas rādītāju analīzi atbilstoši RTIAN 398.4. apakšpunktam, lai pamatotu atbilstību RTIAN 396.punktam.
  2. Pēc precizēšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

4. Daudzdzīvokļu ēkas lit.002 pārbūve Rīgā, J.Asara ielā 11 (037. grupa, 162. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Aizdzires ozoli”
Projektētājs: SIA „Arhitektu birojs LOFT”

Lēmums:
Izdot būvatļauju ar nosacījumiem

5. RSU daudzfunkcionālās ēkas jaunbūve Konsula ielā 21 (zemes gabala kadastra apzīmējums 0100 064 0062).
Pasūtītājs: Rīgas Stradiņa universitāte
Projektētājs: SIA „Geometrico”, arhitekts Roberts Vilks

Lēmums:
Izdot būvatļauju ar nosacījumiem

6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Vecmīlgrāvja 2. līnijā 13 (zemes gabala kadastra apzīmējums 0100 112 0032).
Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: arhitekts Andris Vītols

Lēmums:
Atteikt izdot būvatļauju

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Par atklātā arhitektūras konkursa “Biroju ēkas ar komercplatībām 1.stāvā jaunbūve Rīgā, K.Barona ielā 30A (30 grupa, 168. grunts) nolikuma saskaņošanu un žūrijas locekļa nozīmēšanu.
Ierosinātājs: SIA „P2A”

Lēmums:
1.Saskaņot konkursa nolikumu un programmu.

2.Par Būvvaldes pārstāvi darbam konkursa žūrijā nozīmēt A.Madernieci.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Meta izskatīšana. Dzīvojamo ēku lit.001 un lit.002 pārbūve Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 22 (043. grupa, 109. grunts).
Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: SIA „MERU ARHITEKTI”

Lēmums:
Atbalstīt meta risinājumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X