21 | 02 | 2019
A+
A-

30.01.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 30.01.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja p.i. A. Maderniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas p.i. I. Renkvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte A. Pumpure
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte I. Šavraka
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenais arhitekts A. Smiltenis

Nepiedalās:

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

6 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi 

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Vecmīlgrāvja 2. līnijā 13 (112. grupa, 0032. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: fiziska persona

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) saņemt Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” atzinumu par būvniecības ieceres ietekmi uz pilsētvidi; b) iesniegt krāsainas ēkas vizualizācijas blakus esošās apbūves kontekstā ar plānā norādītiem nozīmīgu ielu skatupunktiem; c) pievienot insolācijas aprēķinu; d) detalizēt atbilstību Latvijas būvnormatīva LBN 211-15 „Dzīvojamās ēkas” 36. punktam attiecībā pret 40. punktu;
  2. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

2. Esošās ēkas (lit. 004, lit. 005) demontāža, jaunas biroju ēkas ar komercplatībām jaunbūve Sporta ielā 2 (019. grupa, 0086. grunts).
Pasūtītājs: SIA Sporta 2”
Projektētājs: SIA Diānas Zalānes projektu birojs”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus par fasādes risinājumu (kompozīciju un ritmu); pirms būvprojekta iesniegšanas uz projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegt koriģētos risinājumus saskaņošanai.

 

3. Dzīvojamās mājas pārbūve par ārstniecības iestādi Bauskas ielā 103, Rīgā (052. grupa, 0184. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA I. P. Projekts”

Lēmums:

pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu,  15. panta pirmās daļas 1. punktu, trešās daļas 1. punktu, atteikt izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

4. Mēbeļu ražošanas un konstruktoru biroja ēkas jaunbūve Ventspils ielā 45B (075. grupa, 0928. grunts).
Pasūtītājs: SIA „MERR”
Projektētājs: fiziska persona

Lēmums:

jautājums noņemts no darba kārtības.

 

5. Mēbeļu ražošanas un biroja ēkas jaunbūve Ventspils ielā 45C (075. grupa, 2062. grunts).
Pasūtītājs: SIA MERR”
Projektētājs: fiziska persona

Lēmums:

jautājums noņemts no darba kārtības.

 

6. Mazstāvu dzīvojamās ēkas jaunbūve Čiekurkalna 2. līnijā 4 (85. grupa, 2071. grunts).
Pasūtītājs: SIA ABata”
Projektētājs: AS Palast Architekts”

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) papildināt būvprojektu ar vides konteksta analīzi, kas pamato fasādes iederību apkārtējā vidē atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 411.1. apakšpunktam; b) veikt jaunu apbūves rādītāju, stāvu skaitu un augstumu aprēķinu atbilstoši RTIAN 398.4. apakšpunktam, nepieciešamības gadījumā koriģējot ieceri; c) koriģēt autostāvvietu izvietojumu, pamatojoties uz RTIAN 314. punktu;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

 

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

1. Ražošanas korpusa pārbūve par tirdzniecības centru Vienības gatvē 194A (107. grupa, 2322. grunts).
Pasūtītājs: SIA ,,Plesko Real Estate”
Projektētājs: SIA ,,Inženieru birojs ,,Būve un forma””

Lēmums:

atbalstīt objekta vizuālo krāsu risinājumu.

 

2. Divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūves Cieceres ielā 4 (056. grupa, 2094. grunts) arhitektoniskais risinājums.
Pasūtītājs: SIA „Cieceres Invest”
Projektētājs: SIA „TECTUM”

Lēmums:

jautājums noņemts no darba kārtības.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X