30 | 06 | 2021
A+
A-

30.06.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Rīgas pilsētas būvvaldes padomes sēde tika atcelta.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X