02 | 08 | 2019
A+
A-

31.07.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 31.07.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja  V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu athitekte D. Skrūzmane
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldesVēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas p.i. A. Kušķis

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

 

I Attīstības priekšlikumi

 1. Tirdzniecības centra jaunbūve un esošo ēku nojaukšana Tilta ielā 1 (16. grupa, 221. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) pievienot ēkas fasāžu krāsu risinājumus un papildus vizualizācijas vides kontekstā; b) pievienot arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 8.5. apakšnodaļai; c) ievērot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk – NKMP) 11.04.2019. uzziņā Nr. 06-04/1832 noteikto; d) iesniegt apstādījumu risinājumus pret blakus zemesgabalu atbilstoši RTIAN 464.4. apakšpunktam; e) risināt slēgta tipa piegādes zonu.
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc pieprasīto materiālu iesniegšanas skatīt atkārtoti.

 

 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Dzelzavas ielā 74C (71. grupa, 2044. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: 1) sniegt detalizētu argumentāciju par esošo ēku augstumiem saistībā ar projektētās ēkas augstuma atzīmēm; 2) koriģēt būvniecības ieceri atbilstoši RTIAN 447.8. apakšpunktam saskaņā ar RTIAN 478. punktā noteikto;
 2. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

 1. Daugavas stadiona ledus halles jaunbūve Augšielā 1 (37. grupa, 175. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus par apzaļojumu un stādījumiem.

 

 1. Biroju ēkas jaunbūve Melngaiļa ielā 1A (19. grupa, 1. grunts).

Lēmums:

 1. saņemt NKMP skaņojumu un virzīt izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē, pozitīva slēdziena gadījuma izdot būvatļauju ar nosacījumiem;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

 1. Daudzstāvu dzīvojamās ēkas jaunbūve Trijādības ielā 4 (49. grupa, 32. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) koriģēt ieceri, novietojot ēku ar fasādi uz Trijādības ielas būvlaides; b) pievienot kaimiņu zemesgabalā un savā zemesgabalā esošās apbūves dzīvojamo telpu izsauļojuma shēmu, nepieciešamības gadījumā koriģējot ieceri;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmo daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

 1. Detālplānojuma zemes vienībai Krasta ielā 33 (43. grupa, 161. grunts) apstiprināšana.

Lēmums:

apstiprināt detālplānojumu.

 

IX Citi jautājumi

 

 1. Daudzstāvu dzīvojamo ēku jaunbūvju mets Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts).

Lēmums:

konceptuāli atbalstīt  risinājumu tālākai virzībai ar nosacījumiem: 1) izstrādāt insolācijas shēmas; 2) autostāvvietas neizvietot priekšpagalmā pret Mirdzas Ķempes ielu; 3) saņemt lēmumu par koku ciršanu.

 

 1. Tirdzniecības un darījumu ēkas jaunbūves mets Marijas ielā 2A (4. grupa, 3. grunts).

Lēmums:

atbalstīt  risinājumu tālākai virzībai ar nosacījumiem: 1) zemesgabalā atjaunojams minimālais pagalms 136 m2; 2) pievienot vertikālā akcenta aprēķinu; 3) koriģēt fasādes pirmo divu stāvu augstuma dalījumu pret Marijas ielu, ienesot ielas telpai raksturīgo dalījumu ar starpdzegu virs pirmā stāva; 4) ievērot atkāpes būvlaidi vai atkāpes būvlaides neievērošanas gadījumā veidot pasāžas atbilstoši pamatprojektā saskaņotajam risinājumam.

 

 1. Viesnīcas jaunbūves konkursa rezultāti Tirgoņu ielā 1 (7. grupa, 86. grunts).

Būvvaldes padomes locekļi tiek iepazīstināti konkursa rezultātiem.

 

 1. Biroja ēkas pārbūves risinājums F. Candera ielā 1 (76. grupa, 47. grunts).

Lēmums:

atbalstīt ēkas fasāžu arhitektonisko risinājumu.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X