02 | 11 | 2018
A+
A-

31.10.2018. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 31.10.2018., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu
nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītājas vietniece
K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja palīdze Z. Ignāte

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I. Šablovska
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte K. Tretjakova

Nepiedalās:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
I. Purmale
Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

1 attīstības priekšlikums;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

I Attīstības priekšlikumi

1.Dzīvojamās ēkas jaunbūve Buru ielā 17 (50. grupa, 115. grunts).
Pasūtītājs: SIA F„IDEM PROPERTY GROUP”
Projektētājs: SIA „ARCHDESIGN”
Lēmums:
neatbalstīt jaunbūves izvietošanu ar atkāpi no obligātās būvlaides.

             II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu
 darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Tirdzniecības un darījumu ēkas Marijas ielā 2 (4. grupa, 3. grunts) meta izskatīšana.
Pasūtītājs: SIA Regals Nami”
Projekta izstrādātājs: SIA BB Studija”
Lēmums:

  1. neatbalstīt iesniegto risinājumu;
  2. atbilstoši unikālajai pilsētbūvnieciskai situācijai Marijas un Satekles ielas stūris risināms ar arhitektonisku akcentu, kura augstums un būves masa nosakāma, veicot pilsētbūvniecisku skatu punktu analīzi;
  3. saņemams Rīgas domes Satiksmes departamenta viedoklis par atteikšanos no maršruta taksometru galapunkta izbūves ēkas pagraba stāvā;
  4. ēkas fasāžu risinājumā vēlams ieviest Rīgas vēsturiskajam centram raksturīgo dalījumu (fasāžu platums ielas frontē 30 līdz 40 m);
  5. saņemams Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes viedoklis par metu un nepieciešamību rīkot jaunu konkursu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X