A+
A-

Par mums

Rīgas pilsētas būvvalde ir Rīgas domes priekšsēdētāja pakļautībā esoša pašvaldības iestāde, kas koordinē un veic būvniecības procesa pārraudzību un kontroli Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja kontrolē un pārrauga Rīgas pilsētas būvvaldes darbību. Būvvaldes sastāvā ir Arhitektūras pārvalde, Būvniecības kontroles pārvalde, Pilsētvides dizaina pārvade, Apstādījumu inspekcija un citas struktūrvienības (plašāka informācija sadaļā Būvvaldes struktūra). Būvvaldes darbības mērķis ir veicināt būvniecības pārraudzības procesa vienkāršošanu, caurskatāmību un tā dalībnieku izpratni par esošo kārtību, veidot harmonisku un sabalansētu pilsētvidi un uzraudzīt, lai būvniecības procesi Rīgas pilsētā noritētu likumīgi.

Rīgas pilsētas būvvaldes darbības mērķi:

  • Padarīt neērtu patvaļīgu būvniecību;
  • Nodrošināt efektīvas kontroles procedūras;
  • Radīt vidi, lai apmeklētājs gūtu pārliecību, ka ir sadzirdēts klientiem draudzīgākajā pašvaldības iestādē.

Rīgas pilsētas būvvaldes misija:

Rūpēties, lai būvniecība Rīgas pilsētā notiktu gan ievērojot kvalitatīvas arhitektūras un pilsētvides principus, gan likumīgi, atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem.

Vīzija – šodien un nākotnē:

Rīgas pilsētas būvvalde ir uzticama un sabiedrībai atvērta iestāde, kurā strādā savas nozares profesionāļi, kuri pieņem argumentētus un pārskatāmus lēmumus harmoniskas pilsētvides attīstībai. Nelikumīgā būvniecība nevar būt iespējama, Būvvaldes darbinieki ir atvērti jaunām idejām un operatīvi novērš nepilnības savā darbā un saskarsmē ar Būvvaldes klientiem.

Fontu izmērs
Kontrasts