A+
A-

Apstādījumu saglabāšanas komisija

Rīgas Domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs
Ilze Bernovska Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Evija Meģe Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece
Komisijas locekļi
Uldis Zommers SIA „Rīgas meži” valdes loceklis
Inguna Kublicka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja
Arta Dubava Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja
Anita Vītola Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece
Ieva Bērziņa Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte
Sintija Pastare Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte
Kristīne Zīverte Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
Gunita Kalīte Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece
Komisijas sekretāre
Krista Smutova Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X