A+
A-

Rīgas pilsētas būvvaldes amatpersonas atlīdzības noteikšanas kritēriji

Rīgas pilsētas būvvaldes amatpersonas atlīdzības noteikšanas kritēriji:

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X