A+
A-

Risku vadība

Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija

Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija ir Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas plānošanas dokuments, kas nosaka darbības un attīstības virzienus korupcijas novēršanai Rīgas pilsētas pašvaldībā. Ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģiju var iepazīties šeit.

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs ir Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienība ar īpašu statusu, kas ir tieši pakļauts Rīgas domes priekšsēdētājam. Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālrunis 67026859, 67012031, fakss 67012033, e – pasts: bac@riga.lv) nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībās, iestādēs, aģentūrās un kapitālsabiedrībās. Ar plašāku informāciju par Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru var iepazīties šeit.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X