A+
A-

Vēsture

1878.g. dibināta Rīgas pilsētas būvvalde.

1879.g. reorganizēja pilsētas administratīvās pārvaldes aparātu un darbu uzsāka būvvalde, kurā sāka izstrādāt Rīgas ģenerālo jeb apbūves plānu. Autori: R.Štēgmanis, R. Šmēlins un Ā.Agte.

1879.g. 5.martā darbu uzsāka Celtniecības komisija. Jaunizveidotajai Rīgas domes struktūrvienībai tika noīrētas un iekārtotas telpas Lielā Ķēniņa ielā 5 (Tagad R.Vāgnera iela).Celtniecības komisija veica celtniecības un projektēšanas uzraudzību privātai un sabiedriskai apbūvei, apzaļumošanu, pilsētas inženierkomunikāciju izbūvi un uzraudzību.

1944.g. 14.oktobrī pie Rīgas pilsētas Izpildu komitejas tika izveidota Rīgas pilsētas Galvenā arhitekta pārvalde, vēlāk Celtniecības un arhitektūras nodaļa, kas pārņēma kādreizējās Rīgas pilsētas būvvaldes funkcijas. Celtniecības un arhitektūras nodaļas pienākumos ietilpa zemesgabalu izraudzīšana tekošajai celtniecībai, projektu saskaņošana un celtniecības darbu uzraudzīšana un pilsētas perspektīvās attīstības plānošana.

1948.g. augustā tika apstiprināti pirmie pēckara „Rīgas pilsētas apbūves noteikumi”, kuri regulēja šajā laikā plaši uzsākto individuālo celtniecību.

1956.g. Rīgas pilsētas Galvenā arhitektu pārvalde kļuva par Celtniecības un arhitektūras nodaļu, kurā darbojās Rīgas ģenerālplāna birojs (1959. – 1964.g.) Līdz 1959.g. Celtniecības un arhitektūras nodaļa regulēja arī Jūrmalas apbūvi.

1968.g. nodibināja Rīgas arhitektūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, kuras pienākumos ietilpa kontrole pār Vecīgas arhitektūras pieminekļu ansambļa saglabāšanu un restaurēšanu.

1971.g. Celtniecības un arhitektūras nodaļu reorganizēja par Galvenās arhitektūras plānošanas pārvaldi.

1992.g. 10.jūnija likums “Par galvaspilsētas Rīgas pašvaldību” kardināli mainīja pilsētas pārvaldes sistēmu. Par Rīgas augstāko lēmējinstitūciju kļuva Rīgas dome, kuru pirmo reizi pašvaldību vēlēšanās ievēlēja 1994.gada 29.maijā. Tās sastāvā bija 60 deputāti. Tika izveidotas 11 pastāvīgās komitejas, tajā skaitā arī Pilsētas attīstības komiteja, tās tiešā pakļautībā atradās arī Pilsētas attīstības departaments, kura sastāvā ietilpa Rīgas pilsētas būvvalde.

2006.g. 17.novembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, tā sastāvā arī Rīgas pilsētas būvvalde, bija viena no pirmajām Rīgas domes institūcijām, kuras Kvalitātes vadības sistēma saņēma starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2000 sertifikātu, tādējādi apliecinot augstas kvalitātes darba organizāciju un klientu apkalpošanu.

2009.g. 1.janvārī veikta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta reorganizācija. Šobrīd Rīgas pilsētas būvvalde ir atdalīta no Pilsētas attīstības departamenta un atrodas tiešā Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas pakļautībā un nepastarpināti ir pakļauta Rīgas domes politiskajai uzraudzībai. Kļūstot par pastāvīgu Rīgas domes institūciju, darba organizācija veidota ievērojot starptautiskajā standartā LVS EN ISO 9001:2000 noteiktās prasības.

2009.g. aprīlī veikta Rīgas pilsētas Būvvaldes pārsertifikācija atbilstoši starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2000 standarta atbilstībai. Būvniecības procesa uzraudzība un kontrole norit atbilstoši ISO 9001:2000 standarta prasībām.

2009.g. 1. oktobrī Rīgas domes Vides departamenta reorganizācijas rezultātā, Rīgas pilsētas būvvaldei tika pievienota Apstādījumu inspekcija.

2010.g. martā izveidota Rīgas pilsētas būvvaldes interneta mājas lapa www.rpbv.lv, atdalot informāciju, kas saistīta ar Būvvaldes pakalpojumiem no informācijas par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārziņā esošajiem jautājumiem.

2010. g. 16.aprīlī veiktais audits un saņemtais starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2008 sertifikāts apliecina, ka Būvvaldes vadības sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstoša starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2008 prasībām.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X